En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Pressmeddelande
13 november 2014
Finansdepartementet

Förslag om beskattning av flygbränsle och fartygsbränsle

Skattebefrielsen för bränsle i luftfartyg, skepp och båtar ska begränsas. Det föreslår regeringen i en remiss som lämnats till lagrådet idag.

Förslaget tydliggör att skattefriheten endast gäller när luftfartyget, skeppet eller båten används för transport av passagerare eller varor mot ersättning, för tillhandahållande av tjänster mot ersättning, för användning av myndigheter eller på uppdrag av myndigheter eller för yrkesmässigt fiske. Även frivilliga försvarsorganisationer föreslås få förbruka skattefritt bränsle. Dessutom föreslås att andra ideella organisationers förbrukning av bränsle ska vara skattebefriad när de utför sjöräddning, brandövervakning och liknande verksamhet eller övar och utbildar sig för sådan verksamhet. Förslaget är en anpassning till EU-rätten och föranleder en ändring i lagen om skatt på energi.

Skattebefrielsen åstadkoms på samma sätt som tidigare.

Ändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2015.

Kontakt
Miriam Abu Eid
Pressekreterare hos Magdalena Andersson
072-216 95 65

Anna Sundblad Stahre, rättssakkunnig
Skatte- och tullavdelningen
08-405 14 36
072-586 50 66