En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag är på väg att köpa en jordbruksfastighet och behöver göra en hel del investeringar för att sköta mark och skog. Planen är att jobba deltid med den verksamheten och absolut gå med vinst på sikt men inte ha det som huvudsyssla. Jag erkänner villigt att jag bara förvärvsarbetat hela livet och godkänt deklarationen rakt av via sms, jag är med andra ord dåligt insatt i skatteregler. Jag snubblade i alla fall över följande stycke på skatteverket.se :

"Nystartad verksamhet
Enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag har rätt att kvitta underskott av aktiv näringsverksamhet mot övriga förvärvsinkomster, t.ex. tjänsteinkomster, som ett allmänt avdrag. Du får göra avdrag startåret och de följande fyra åren. Det innebär att du måste ha startat din verksamhet 2010 eller senare för att kunna få avdrag för underskott beskattningsåret 2014.

Avdrag får göras med högst 100 000 kronor per år. Om ett underskott överstiger 100 000 kronor får överskjutande del sparas och i stället dras av nästkommande år eller utnyttjas mot framtida överskott i näringsverksamheten."

Min fundering är över innebörden. Låt säga att jag för den enkla matematikens skull tjänar 300 000 på mitt vanliga jobb ett år och skattar bort 100 000. Innebär det att jag kan köpa exempelvis maskiner till jorbruksverksamheten för 500 000, inte tjäna något på det de första fem åren (m.a.o vänta med att avverka till år sex) och få tillbaks 100 000 på skatten per år rakt av? Min tveksamhet ligger i om verksamheten måste vara en huvudsyssla, om "övriga förvärvsinkomster" måste komma från den aktuella verksamheten och om hela investeringen räknas till underskottet eller om det går in som nån annan typ av post med hänsyn till kapital, avskrivningar eller vad-det-nu-kan-vara?

Tacksam för all input! - Lars

1 Kommentarer
  1. anon
    Kaj Rask
    feb 07, 2015

    ~~Om du år 1 investerar 500 000 kr i maskiner och gör avskrivning med 25 % ger det ett underskott på 125 000 kr (bortsett från allt annat). Underskottet får du dra av med max. 100 000 kr som allmänt avdrag mot din lön på 300 000 kr. Då återstår 200 000 kr som du beskattas för på vanligt sätt. De 25 000 kr som du inte kunnat utnyttja från första året får du rulla vidare till efterföljande år och dra av om det ryms inom max.beloppet på 100 000 kr.