En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Pressmeddelande
26 januari 2015
Finansdepartementet

Slopad avdragsrätt för privat pensionssparande

Finansdepartementet har idag remitterat en promemoria med förslag om slopad avdragsrätt för privat pensionssparande från och med 2016.

I budgetpropositionen för 2015 sänktes den fasta delen av avdraget för privat pensionssparande från 12 000 kronor per år till 1 800 kronor. Samtidigt aviserade regeringen att pensionssparavdraget bör slopas helt från och med 2016.

I promemorian föreslås därför att rätten att göra avdrag för premier för pensionsförsäkring och inbetalningar på pensionssparkonton (pensions-sparavdrag) med ett fast belopp om 1 800 kronor per år ska slopas. Enligt förslaget ska dock anställda som helt saknar pensionsrätt i anställning eller skattskyldiga som har inkomst av aktiv näringsverksamhet även fortsättningsvis kunna göra avdrag.

För att förenkla möjligheterna att avveckla små sparanden föreslås i promemorian att beloppsgränsen för återköp av pensionsförsäkring och förtida avslut av pensionssparkonto utan Skatteverkets medgivande ska höjas till ett prisbasbelopp.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Kontakt
Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos Magdalena Andersson
072-543 84 87

Therese Danielsson, rättssakkunnig
Enheten för inkomstskatt och socialavgifter
08-405 41 92