En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

 

Jag har en reavinst från försäljning av min bostadsrätt.  Jag har även ett bolag som jag komer att lägga ned pga av bristande inkomster., Jag kommer  då att göra en förlust på aktiekapitalet, jag är enda ägare och även en förlust av pengar jag lånat in i bolaget. (eller delar därav)

Går någon av dessa eller bägge typerna av förlusterna att kvitta mot min reavinst?

Bolaget har även förluster bokförda från tidigare år i form av dåliga aktie och valutahandel. Dessa kan inte utnyttjas på något sätt om man lägger ned bolaget.? Det rör sig om +100.000 Skr.

1 Kommentarer
  1. anon
    Kaj Rask
    feb 07, 2015

    ~~I princip ska du kunna dra av 70 % av 2/3 av aktiekapitalet om du säljer aktierna eller bolaget träder i likvidation. Beträffande inlåningen gäller att en revers e.d. måste finnas. Det år förlusten är definitiv och verklig kan 70 % av förlusten dras av. Det finns en del lurigheter i samband med sådant här. Registrera dig som kund om hjälp behövs.