En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

~~Hejsan,
vi är tre personer som gemensamt äger i stort sett lika stora delar av ett AB. Vårt AB äger i sin tur ca 30 % av ett rörelsedrivande AB (onoterat fåmansbolag). I övrigt har vi inget i vårt AB än några tusenlappar i kassan. Vi skulle vilja dela på oss. Vi funderar på fission som ett sätt att avsluta vår gemensamma resa. Vad vi förstått så skulle vi kunna dela på oss genom s.k enkel delning där tre nya AB:n bildas vid delningen. Vi skulle då äga var sitt av de nya AB och vårt gamla skulle upphöra genom delning (ej likvidation). Aktierna i det rörelsedrivande bolaget skulle på så sätt trilla ned i våra nya egna AB med samma andelar som vi hade i vårt gemensamma AB
Har vi förstått saken rätt om vi tror att vi kan göra så här helt utan skattekonsekvenser (beskattning) för någon inblandad part? Finns det några aber, t.ex. skalbolagsregler, Lex ASEA eller något annat struligt?
Med Vänlig Hälsning
Fred m vänner

1 Kommentarer
  1. anon
    Kaj Rask
    feb 07, 2015

    ~~Om ni först överlåter aktierna i AB till era respektive AB1, AB2 och AB3 till pris under anskaffningsvärdena så förefaller därefter AB kunna gå upp i AB1, AB2 och AB3 genom fission utan inkomstskattekonsekvenser.