En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Pressmeddelande
13 mars 2015
Finansdepartementet

Regeringen utser nytt allmänt ombud vid Skatteverket och ny chef för Skatterättsnämndens och Forskarskattenämndens kansli

Regeringen har utsett Anders Bengtsson till allmänt ombud vid Skatteverket. Hans förordnande gäller från den 1 juli 2015 och sex år framåt.

Anders Bengtsson är född 1966 och är sedan 2007 kammarrättsråd i Kammarrätten i Göteborg och vice ordförande sedan 2012. Han har tidigare varit kanslichef på Bokföringsnämnden och har haft uppdrag som särskild utredare och expert i utredningar t.ex. Företagsskattekommittén.

Regeringen har också utsett Birgitta Pettersson till chef för Skatterättsnämnden och Forskarskattenämndens kansli. Hennes förordnande gäller från den 16 maj 2015 och sex år framåt.

Birgitta Pettersson är född 1957 och arbetar i dag vid Kammarrätten i Göteborg där hon varit lagman sedan 2011. Hon har tidigare arbetat som enhetschef på Skatteverkets rättsavdelning och har varit chefsjurist på Statistiska centralbyrån. Vidare har Birgitta Pettersson varit särskild utredare i Förhandsbeskedsutredningen.

I skatteförfarandelagen finns en bestämmelse om att det ska finnas ett allmänt ombud hos Skatteverket som utses av regeringen. Det allmänna ombudet har rätt att överklaga Skatteverkets beslut och ansöka om förhandsbesked.

Skatterättsnämnden kan efter ansökan ge bindande förhandsbesked i skattefrågor. Möjligheten att få förhandsbesked är tänkt för frågor där svaret inte omedelbart framgår av lagtext eller praxis. Forskarskattenämnden beslutar i det enskilda fallet om skattelättnader för utländska experter, forskare eller andra nyckelpersoner som arbetar tillfälligt i Sverige.

Kontakt
Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos Magdalena Andersson
072-543 84 87

Cecilia Garmer
Skatte- och tullavdelningen
08-405 53 96