En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver privat hjälp av en skattekonsult.

Pressmeddelande
27 mars 2015
Finansdepartementet

Skatteförslag i vårändringsbudgeten

Regeringen presenterar i dag de förändringar på skatteområdet som kommer att föreslås i vårändringsbudgeten för 2015. Vårändringsbudgeten bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

Förändringarna som kommer att föreslås i vårändringsbudgeten för 2015 med ikraftträdande den 1 augusti 2015 är:

Slopande av de nedsatta socialavgifterna för unga i två steg

De nedsatta socialavgifterna för unga har visat sig vara en ineffektiv åtgärd för att skapa jobb. Därför föreslår regeringen att nedsättningen slopas i två steg. Arbetsgivaravgifterna för unga uppgår under perioden 1 augusti 2015 till 30 juni 2016 till 25,46 procent. Under 2016 slopas nedsättningen helt.

Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med 5,49 miljarder kronor 2015.

Höjd skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer

Skatten på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer höjs från 12 648 till 14 770 kronor per megawatt av högsta tillåtna termiska effekt och månad. Skattesatserna har varit desamma under flera års tid.

Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med 104 miljoner kronor 2015.

Slopat RUT-avdrag för läxhjälp

Elevers möjlighet att få hjälp med läxor bör inte vara beroende av om de har föräldrar med betalningsförmåga för att köpa läxhjälp. Därför tas RUT-avdragets skattereduktion för hjälp med läxor och annat skolarbete bort. Samtidigt ändras RUT-avdragets skattereduktion för barnpassning så att den endast omfattar barnpassning som inte mer än i ringa omfattning innefattar hjälp med läxor och annat skolarbete.

Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med 20 miljoner kronor 2015.

Höjda miljöskatter på naturgrus och bekämpningsmedel

Skatten på naturgrus höjs från 13 kronor till 15 kronor per ton naturgrus. Syftet med skatten på naturgrus är att åstadkomma bättre hushållning med naturgruset och påskynda utvecklingen mot alternativa material. Skatten på naturgrus justeras med hänsyn till den allmänna prisutvecklingen. Skatten på naturgrus har inte höjts sedan 2006.
Skatten på bekämpningsmedel höjs från 30 kronor till 34 kronor för varje helt kilogram verksam beståndsdel i bekämpningsmedlet. Skatten på bekämpningsmedel syftar till att minska användningen av bekämpningsmedel. Det är därför lämpligt att skatten följer den allmänna prisutvecklingen. Skattenhar inte höjts sedan 2004.

Förslagen beräknas öka skatteintäkterna med 11 miljoner kronor 2015.

Kontakt
Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos Magdalena Andersson
072-543 84 87
Anna Söderström
Pressekreterare hos Per Bolund
072-532 17 13

Slopande av de nedsatta
socialavgifterna för unga
Robert Sand
08-405 83 09

Höjd skatt på termisk effekt
i kärnkraftsreaktorer
Ulf Olovsson
08-405 25 20

Slopat RUT-avdrag för läxhjälp
Peter Österberg
08-405 48 97

Skatt på naturgrus och
bekämpningsmedel
Mikaela Sonnerby
08-405 37 22