En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

 

Kammarrättens i Göteborg dom den 6 februari 2015, mål nr 2069-2072-14 m.fl. Taxeringsåren 2011 och 2012

Kammarrätten anser vid en samlad bedömning att det klart framgår att den verkliga innebörden av avtalen mellan företaget N, registrerat på Bermuda, svenska AB A och X är att X är anställd av företaget N och att AB A enbart förmedlar lön från företaget N. Eftersom domstolen anser att X är anställd av företaget N tillämpas inte 183-dagarsregeln för anställda ombord på utländska fartyg i oceanfart. Det spelar ingen roll om företaget N har filialer inom en stat i EES.

Från ett allmänt perspektiv är uttryck med rättslig verkan som "verklig innebörd", affärsmässiga skäl"  som avgörs av motparten (Skatteverket) med tolkningsföreträde, "skenavtal", "genomsyn"  m.fl. problematiska eftersom den rättsliga grunden och/eller förutsebarheten är oklara.