En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

 

Dagens Juridik rapporterar att under 2013 uppgick de totala skatterna till 1 611 miljarder kronor - vilket var en ökning med 41 miljarder jämfört med året innan. Det framgår av en ny sammanställning från Skatteverket.

Privatpersoner i Sverige betalade 580 miljarder kronor i skatt 2013. Det var en ökning med tre procent jämfört med 2012. Större delen av detta, 552 miljarder kronor, är kopplad till arbetsinkomster.

– Ökningen av skatteintäkterna från privatpersoner beror dock främst på hushållens ökade vinster från försäljning av aktier och eller fastigheter, säger Åsa Hagman, analyschef på Skatteverket.

Den sammanlagda fastighetsskatten och fastighetsavgiften blev 31,6 miljarder kronor, vilket är en ökning med 2,9 miljarder kronor jämfört med föregående år.

Skattereduktion för rot- och rutarbeten samt gåvor uppgår till en summa av 18 miljarder kronor, en ökning med 0,7 miljarder.

Bolagsskatten för 2013 uppgick till 89 miljarder kronor, en minskning med 0,5 miljarder kronor sedan 2012.

Skatternas andel av BNP har ökat något mellan 2012 och 2013, från 42,4 procent till 42,7 procent.

Uppgifterna är hämtade från en sammanställning från Skatteverket om taxeringsåret 2013, det vill säga de inkomster som deklarerades 2014.