En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Pressmeddelande
8 maj 2015
Finansdepartementet

Utredning om skatt på finanssektorn

I dag är omsättning av finansiella tjänster momsbefriad. Det leder till en snedvridning av produktion och konsumtion till finanssektorns fördel på bekostnad av sektorer som tillhandahåller momspliktiga varor och tjänster

Mot den bakgrunden tillsätter regeringen en utredning som får i uppdrag att ta fram en skatt på finanssektorn, som ska minska den skattefördel som sektorn kan antas få.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2016.

Kontakt
Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos Magdalena Andersson
072-543 84 87

Fredrik Opander
Skatte- och tullavdelningen
08 - 405 15 48

Peter Höglund
Skatte- och tullavdelningen
08 - 405 17 11