En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Pressmeddelande
8 maj 2015
Finansdepartementet

Ideell second hand-försäljning ska inte beskattas

Finansdepartementet har i dag remitterat en promemoria där det föreslås att ideell second hand-försäljning inte ska beskattas.

Förslaget avser sådan försäljning av skänkta begagnade varor som görs av allmännyttiga ideella föreningsar och registrerade trossamfund.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Kontakt
Miriam Abu Eid
Pressekreterare hos Magdalena Andersson
072-216 95 65
Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos Magdalena Andersson
072-543 84 87

Terese Danielsson
Enheten för inkomstskatt och socialavgifter
Finansdepartementet
08-405 41 92