En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Regeringen utreder skärpta regler kring taxiverksamhet

Regeringen har idag tillsatt en utredning som ska se över regelverken för taxiverksamhet och samåkning. Det handlar bland annat om att se över hur och om användandet av taxameter kan göras obligatoriskt, se om en ny definition för taxiliknande verksamhet utan taxameter kan skapas och eventuellt lämna förslag, samt se över samåkning mellan privatpersoner.

Pressmeddelande Från Näringsdepartementet, Anna Johansson

– Vi behöver mer ordning och reda på taximarknaden. Både för att kunder och förare ska kunna känna trygghet, liksom för att stärka Sverige som besöksland och handelspartner. En bättre fungerande taxinäring med konkurrens på lika villkor främjar en god arbetsmarknad och är en viktig fråga för regeringen, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Utredningen ska även se över hur Skatteverkets möjligheter att bedriva skattekontroll av taxiverksamhet kan förbättras, liksom anpassa dagens regler för taxi och samåkning till nya förutsättningar, till exempel nya tekniska lösningar som kan anses uppfylla kraven på en säker och laglig taxitrafik.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 juli 2016.

Kontakt
Victor Harju
T.f. pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-504 36 70
e-post till Victor Harju

Genvägar
• Dir. 2015:81 Anpassning till nya förutsättningar för taxi och samåkning

Publicerad 23 juli 2015 · Uppdaterad 23 juli 2015