En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Magdalena Andersson deltar i Ekofinrådsmöte i Bryssel

Den 8 december deltar finansminister Magdalena Andersson i Ekofinrådets möte i Bryssel. Vid mötet står ett antal skattefrågor på dagordningen, bland annat en lägesrapport om de diskussioner som ett antal länder för om samarbete kring skatt på finansiella transaktioner och antagande av slutsatser rörande bekämpning av skatteflykt och skatteundandragande.

Vidare ska ministrarna diskutera ett förslag från kommissionen om att inrätta en gemensam insättningsgaranti för länderna som deltar i bankunionen. Andra frågor som står på dagordningen är bland annat kampen mot finansiering av terrorism, en presentation av revisionsrättens årsrapport för budgetåret 2014 samt flexibilitet inom stabilitets- och tillväxtpakten.

Kontakt

Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon 08-405 10 00 (växel)
Mobil 072-543 84 87
e-post till Fredrik Kornebäck, via registrator

Publicerad 07 december 2015 · Uppdaterad 07 december 2015