En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

ett utländskt bolag som hat ett fast driftställe ska genom tillämpning av en internprissättningsmetod räkna fram en fiktiv vinst i enlighet med armlängdsprincipen. Det jag nu undrar över är huruvida ett utländskt företag med ett fast driftställe i Sverige, som utför begränsade funktioner och inte bär några risker, vilket borde innebär att ett lågt vinstpåslag bör tillämpas (kanske ca. 5%), som i sin tur äger en andel i ett HB måste beskatta hela sin vinst i Sverige? Eller ser ni någon möjlighet att man i samma anda kan säga att endast 5% av HB´s vinst bör beskattas i Sverige och resten hos moderbolaget?

 

Mvh

Janne

1 Kommentarer
 1. anon
  Kaj Rask
  dec 14, 2015

  Hej,

  Det finns några förhandsbesked från Skatterättsnämnden som berör denna fråga. I ett förhandsbesked från den 25 februari 1998 ansåg Skatterättsnämnden  att en utländsk juridisk person som var delägare i ett svenskt handelsbolag var skattskyldig i Sverige bara om handelsbolaget bedrev näringsverksamhet från ett fast driftställe här.
  I ett annat förhandsbesked den 24 november 1999 hade ett svenskt handelsbolag två bolag i ett EU-land som delägare. Handelsbolaget hade bildats för att förvalta utlåning till bolag inom samma koncern. All verksamhet i handelsbolaget skulle bedrivas vid en filial i ett europeiskt land som inte tillhörde EU. Handelsbolagets enda anknytning till Sverige var – förutom utlåningen – en registrerad adress i Sverige. Skatterättsnämnden fann att
  handelsbolaget inte kunde anses bedriva verksamhet från ett fast driftställe i Sverige varför delägarna inte var skattskyldiga för handelsbolagets inkomster här. Om handelsbolaget bedriver verksamhet från fast driftställe är utländsk delägare skattskyldig i Sverige för sin andel av resultatet i handelsbolaget. Resultatfördelningen i handelsbolag godtas normalt sett om den är affärsmässigt grundad och inte betingad av skatteskäl.