En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

Är svensk medborgare som bott i Sverige hela mitt liv. Har nu fått erbjudande om jobb på ett nystartat bolag i UK med incitamentsprogram i optioner som vestas över 4 år. Jag har för avsikt att vara bosatt och jobba i UK under denna intjänandeperiod, men sedan flytta tillbaka till Sverige.

Dock kommer inte de intjänade optionerna kunna användas förräns någon typ av likviditetsevent inträffar, dvs uppköp/IPO eller liknande. Då sker inlösen och försäljning på samma dag.

Låt säga att detta likviditetseventet sker efter 7 år när jag återigen bor i Sverige, hur kommer beskattningen ske? Spelar det någon roll att optionerna intjänades i UK (med andra ord, är det lönlöst att bryta alla band med Sverige och skriva ut sig ur landet för att skatteoptimera)?

Tack på förhand!

1 Kommentarer
 1. anon
  Chistina Bengts...
  dec 29, 2015

  Hej!

  Det viktiga vid bedömningen av optioner som du får genom din anställning, är att titta på vad det är du får. 

  Med tanke på att det finns inskränkande villkor kan det ses som personaloptioner, vilket då innebär att du förmånsbeskattas när du utnyttjar optionen enligt de bestämmelser som avtalat om med arbetsgivaren. 

  Vid en så kallad "same day sale" sker två transaktioner, dels ett utnyttjande av optionen som beskattas i inkomstslaget tjänst dels en försäljning av aktierna som beskattas i inkomstslaget kapital. Det beskattade förmånsvärdet i tjänst får vid kapitalberäkningen läggas till som anskaffningsutgift. Beskattningstidpunkten i tjänst är vid det faktiska utnyttjandet av optionen och inte den dag du får pengarna från aktieförsäljningen.

  Kontrollera noggrannt de villkor som gäller för optionen, det som jag angett ovan är om villkoren är så inskränkande att de kan ses som personaloptioner. I annat fall är bedömningen en annan.

  Om du beskattas i Sverige eller inte beror på om du, efter flytten, bedöms ha väsentlig anknytning till Sverige eller inte. Det finns då vissa anknytningsfaktorer att ta hänsyn till. Om du anses ha väsentlig anknytning hit, beskattas du för förmånen här. 

  För att göra en fullständig bedömning av din situation och om du senare förväntas ta upp förmånen till beskattning i Sverige eller inte råder jag dig att ta kontakt med oss på Skattepunkten för en genomgång.

  Med vänliga hälsningar

  Christina

  <p>Christina Bengtsdotter</p>