En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Magdalena Andersson deltar i Ekofinrådsmöte i Bryssel

Den 12 februari deltar finansminister Magdalena Andersson i Ekofinrådets möte i Bryssel. Vid mötet kommer ministrarna att diskutera ett åtgärdspaket för bekämpning av skatteflykt som kommissionen nyligen har lagt fram. Rådet ska också diskutera och anta slutsatser om en åtgärdsplan från kommissionen i arbetet med att förhindra finansiering av terrorism.

Vidare står ett antal punkter kring EU:s budget på dagordningen, bl.a. kommer rådet att anta en rekommendation till Europaparlamentet om huruvida kommissionen ska beviljas ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten 2014. Slutligen ska rådet få en uppdatering om hur genomförandet av bankunionen fortskrider samt anta ett EU-mandat inför kommande G20-möte.

Kontakt

Miriam Abu Eid
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-216 95 65
e-post till Miriam Abu Eid, via registrator

Publicerad 11 februari 2016 · Uppdaterad 11 februari 2016