En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

Jag är utskriven från Sverige och bor för närvarande i England sedan 2 år tillbaka. Jag har ett aktiebolag (Limited) i England sedan 1 år tillbaka. Jag har tagit med jämna mellanrum ut aktieutdelning samt lön från detta bolag. Det finns möjlighet att likvidera sitt aktiebolag och endast betala 10% skatt på det kapital som finns i bolaget. Denna likvidation tar dock ett par månader att genomföra. Jag beräknar att jag kommer kunna ta ut ca 500K SEK från bolaget efter att ha betalt 10% skatt vid likvidation.

Min fråga är:

Jag planerar att flytta till Sverige 1 Aug 2016, skriva in mig och bli folkbokförd igen. Företaget i England kommer då vara inaktivt och under processen av likvidation. De 500K+ kommer fortfarande vara kvar i företaget under likvidationen. Om företaget blir likviderat 1 Feb 2017 och jag betalar 10% skatt på de pengarna i England och de återstående 500K hamnar i mitt engelska privata bankkonto. Sedan för jag över dessa 500K till mitt svenska bankkonto. Kommer jag behöva redovisa dessa pengar för skatteverket och kommer de kräva att jag betalar ytterligare skatt eftersom likvideringen skedde efter det datum som jag blev folkbokförd i Sverige?

3 Kommentarer
 1. anon
  Kaj Rask
  maj 30, 2016

  Du anses ha avyttrat aktie när bolaget träder i likvidation. När bolaget trädde i likvidation var du tydligen skattesrättsligt bosatt i England och bara begränsat skattskyldig i Sverige. Eftersom du förvärvat aktierna i det brittiska bolaget när du var begränsat skattskydig i Sverige framstår det som att du inte ska skatta i Sverige för vad som skiftas ut i likvidationen. Det kan vara klokt att lämna en upplysning i deklarationen när det blir aktuellt.

 1. anon
  Constigt
  jan 10, 2017

  Hej, jag är nästan i exakt samma situation som TS, förutom att jag tar hem en mindre summa från mitt brittiska bolag, och därmed har ansökt om "voluntary strike off", d v s inte genomgår en formell likvidering. Min revisor skriver:

  "The strike off process is simpler as it does not require a liquidator, if reserves are under £25,000, shareholders can decide the tax treatment of the final distributions (dividend or capital gain), this would be your case. The application to strike off a company (DS01) cannot be submitted earlier than 3 months from cessation,"

  Så verksamheten i mitt bolag upphörde enligt konstens alla regler vid ett visst datum i augusti (cessation date), men jag flyttade till Sverige fyra dagar senare.

  1. Räknas även detta i svenska ögon som att processen med likvidering påbörjades innan flytten? Det var tanken åtminstone. Det var ju först när jag varit i Sverige i tre månader som ansökan ens kunde skickas till Companies House i enlighet med reglerna ovan, men vi involverar ju ingen likvidator ändå. Vi gör jobbet själva så att säga tillsammans med revisorn och har planerat upplägget sedan i juni och jag ser likvideringen som en process som pågått åtminstone sedan sista datum för verksamheten.

  2. P g a strul med först mjukvaran, och sedan postgången, fick inte min revisor veta förrän den 3/1 2017 att ansökan om "strike-off" godkänts av Companies House redan strax före jul, och att det redan då hade gått bra att plocka ut pengarna ur bolaget. Efter en veckas mailande fram och tillbaka med revisorn lär vi ta ut pengarna idag istället, men jag är rädd för att transaktionen måste deklareras i Sverge för inkomståret 2017 varunder jag hela tiden kommer att vara bosatt i Sverige. Jag såg till att vara mindre än 182 dagar i Sverige under 2016, och tog för givet att pengarna skulle komma in på mitt engelska konto då varför punkt 1 skulle vara av ringa betydelse.

  Tack på förhand!

 1. anon
  D Andersson
  jan 10, 2017

  Hej!

  Då proceduren godkändes redan innan årsskiftet så ska man utgå från detta datum, inte när du faktiskt tar ut pengarna. Att likvidationen utförs utan likvidator påverkar inte min bedömning. Jag skulle dock göra ett öppet yrkande i deklarationen.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB