En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Utredning om finansiering av offentliga infrastrukturinvesteringar via skatter, avgifter och privat kapital

Regeringen har gett en kommitté i uppdrag att utreda om större offentliga infrastrukturinvesteringar kan finansieras genom uttag av en särskild skatt eller avgift. Syftet är att undersöka hur kommersiella fastighetsägare, vars fastigheter har ökat i värde till följd av en infrastrukturinvestering eller som på annat sätt drar nytta av en sådan åtgärd, kan bidra till finansieringen av investeringen. Uppdraget omfattar inte förändrad beskattning av eller uttag av avgift på bostäder.

I uppdraget ingår även att utreda förutsättningarna för att involvera privat kapital i finansieringen av statlig transportinfrastruktur. Kommittén ska bland annat analysera vilka alternativ eller modeller som finns för sådan finansiering.

Uppdraget om att involvera privat kapital i finansieringen av infrastruktur ska redovisas senast den 28 februari 2017 och uppdraget om finansiering av infrastruktur genom skatt eller avgift senast den 28 februari 2018.

Kontakt

Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil 072-543 84 87  
e-post till Fredrik Kornebäck, via registrator

Miriam Abu Eid
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil 072-216 95 65  
e-post till Miriam Abu Eid, via registrator

Tove Berlin
Rättssakkunnig/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 14 02   

Genvägar
Dir. 2016:59 Finansiering av offentliga infrastrukturinvesteringar via skatter, avgifter och privat kapital

Publicerad 22 juni 2016 · Uppdaterad 22 juni 2016