En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Utredning om beräkning av skattetillägg

För att förstärka skattetilläggets avskräckande effekt och att göra sanktionssystemet mer legitimt och rättvist, har regeringen i dag beslutat att en särskild utredare ska se över bestämmelserna om beräkning av skattetillägg i skatteförfarandelagen. Detta bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet om budgetpropositionen för 2017.

Skattetillägget är en administrativ avgift som påförs den som t.ex. har lämnat oriktig uppgift i deklarationen. Det är ett viktigt verktyg för att säkra ett korrekt uppgiftslämnande och korrekt uttag av skatter och avgifter.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2017.

Rådmannen Annelie Sjöberg kommer att vara utredare.

Kontakt

Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil 072-543 84 87  
e-post till Fredrik Kornebäck, via registrator

Annica Axén Linderl
Ämnesråd/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 40 85  

Direktiv: Beräkning av skattetillägg
Direktiv: Beräkning av skattetillägg

Publicerad 19 oktober 2016 · Uppdaterad 19 oktober 2016