En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

Är anställd av svenskt AB. Ska nu skriva ut mig ur Sverige och flytta utomlands. Vill därför undkomma svensk skatt och vill fakturera istället. Enklast vore att öppna ett bolag i ex. Gibraltar och faktuera det svenska AB jag är anställd av. Problemet är att ägaren är involverad i ca 10 andra företag och vill inte att jag fakturera från utländskt företag för att undvika huvudvärk från Skatteverket.

Istället vill han att jag skapar svenskt bolag, som jag sedan fakturerar från mitt utländska bolag.

Att sitta som ensam ägare i svenskt handelsbolag/AB eller annat gör dock att jag som privatperson får väsentlig anknytning och då beskattas min inkomst, även om jag inte bor i Sverige. Ett sätt att rundkomma är att skapa ett utländskt bolag som sedan skapar en filial i Sverige, fakturera via filialen och sedan skicka över pengar till utländska bolaget. Gör filialen att jag får väsentlig ankytning?

Tacksam för svar!

 

7 Kommentarer
 1. anon
  D Andersson
  jan 12, 2017

  Hej!

  Filial jämförs ofta med svenskt företag så jag bedömer att risken är överhängande att du får väsentlig anknytning till Sverige.

  Dock är det så att om arbetet inte utförs i Sverige utan utomlands och du saknar anknytning till Sverige så ska inkomsten i normalfallet inte beskattas i Sverige.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  Nyheten
  jan 15, 2017

  Tack för svaret!

  Arbetet skulle utföras utanför Sverige. Att jag saknar anknytning vet jag dock inte, och är frågeställningen.

  Gör bolaget att jag får anknytning och därmed svensk beskattning?

 1. anon
  D Andersson
  jan 15, 2017

  Hej!

  Att bolaget har en filial i Sverige kommer med väldigt stor sannolikhet att gör att du får väsentlig anknytning till Sverige. Med största sannolikhet kommer du dock kunna tillämpa sexmånadersregeln dvs att inkomsten inte beskattas i Sverige då du arbetar och vistas utomlands mer än sex månader.

  För att tillämpa sexmånadersregeln behöver du inget eget företag utan kan vara anställd direkt av det svenska företaget. Om du då är direkt anställd av det svenska företaget så torde du inte få väsentlig anknytning till Sverige, beror lite på övriga omständigheter.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  Nyheten
  jan 22, 2017

  Tack för ditt svar!

  Sexmånadersregeln bör absolut tillämpas på mig. Hur görs detta rent praktiskt dock?

  Skall det svenska bolaget  betala ut fullt lönebelopp till mig, är det inte så att de behöver ett godkännande från SKV innan?

  Skall svenska arbetsgivaravgifter betalas när jag är bosatt samt utför arbetet från utlandet?

 1. anon
  D Andersson
  jan 22, 2017

  Hej!

  Företaget ska betala ut hela lönen till dig. För att undvika att preliminär skatt dras så ska du ansöka om jämkning på skatteverkets blankett SKV 4303.

  Så länge arbetet utförs utomlands ska sociala avgifter betalas utomlands. Undantaget är om du sänds ut av den svenske arbetsgivaren att jobba max ett år utomlands. Är det inom EU så finns det särskilda regler vilket gör att man behöver utreda vad som gäller.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  MajaRy
  apr 23, 2017

  Daniel, 

  Utflyttad sedan manga ar. Bor och jobbar (fulltidsanstalld) i USA och funderar pa att flytta till EU eller Sverige och jobba for samma bolag. Forsoker hitta info om vilket land som har lagst skatter jmfrt med Sverige (DE, FR, NL, DK). Vill inte gora misstaget att flytta tillbaka till SE och sedan fa reda pa att "om du hade gjort sahar sa...". Forsoker "skatteplanera" sa smart det gar. Ar inte ute efter att undvika skatter men vill inte hamna i den svenska skattekarusellen. Vilka rad kan du ge? Thanks.

   

 1. anon
  D Andersson
  apr 24, 2017

  Hej!

  Det är en jättesvår fråga att svara på då inkomstbeskattningen ser väldigt olika ut i de olika länderna tex så kan en inkomst i ett land vara skattepliktigt men är skattefritt i de andra tex är försäljning av en privatbostad skattepliktig i Sverige medan den är skattefri i Frankrike. Dessutom kan skatten variera väldigt mycket beroende på inkomsten storlek.

  Sen är det väldigt viktigt att inte enbart titta på skatten utan även sociala avgifter. I Sverige uppgår de sociala avgifterna till ca 32 procent medan de i Danmark uppgår till ca 10 procent. Här kan det även vara viktigt att veta vad du faktiskt får för de sociala avgifterna.

  Mitt råd till dig skulle vara att du börjar med att kundregistrera dig hos oss så kan vi göra en skatteberäkning för Sverige så du vet hur mycket skatt du skulle betala i Sverige. Kundregistrera dig kan du göra på följande länk:

  http://www.skattepunkten.se/?q=sv/registrering

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB