En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Sverige undertecknar multilateral konvention om skatteavtal

Sverige har idag undertecknat en multilateral konvention för att implementera skatteavtalsrelaterade åtgärder från G20 och OECD:s projekt för att motverka erosion av skattebasen och vinstförflyttningar (BEPS-projektet).

- Den svenska modellen bygger på att alla bidrar till vår gemensamma välfärd. Sakta men säkert drar vi åt nätet kring de som skatteplanerar och fuskar med skatten, säger finansminister Magdalena Andersson.

BEPS-projektet är ett internationellt projekt för att motverka erosion av skattebasen och vinstförflyttningar. Projektet påbörjades 2013 och 2015 publicerades 13 rapporter samt ett sammanfattande dokument.

Vissa åtgärder inom ramen för BEPS-projektet kräver ändringar i ländernas bilaterala skatteavtal. Att ändra varje enskilt bilateralt skatteavtal skulle ta lång tid och mot den bakgrunden tillsatte OECD en arbetsgrupp med uppgift att utveckla ett multilateralt instrument som skulle möjliggöra för länder att snabbt göra ändringar i sina skatteavtal på de områden som berörs av BEPS-projektet.

Den 24 november 2016 antog arbetsgruppen texten i den multilaterala konvention som Sverige har undertecknat idag tillsammans med ett förklarande dokument (Explanatory Statement). Båda dokumenten finns publicerade på engelska och franska på OECD:s hemsida: www.oecd.org

Sverige har i samband med undertecknandet lämnat ett dokument till OECD med de svenska bilaterala skatteavtal som ska omfattas av konventionen och Sveriges inställning till konventionens artiklar. Detta dokument finns publicerat på OECD:s hemsida:
www.oecd.org

För att konventionen ska bli gällande kommer den att lämnas till riksdagen för godkännande.

Kontakt

Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil  072-544 28 66   
e-post till Gösta Brunnander, via registrator

Alf Engsbråten
Departementssekreterare/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 84 53   
e-post till Alf Engsbråten, via registrator

Anna Björkgren
Departementssekreterare/Skatte- och tullavdelningen 
Telefon 08-405 42 97  
e-post till Anna Björkgren, via registrator

Publicerad 07 juni 2017 · Uppdaterad 07 juni 2017