En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Regeringen avser att föreslå att reklamskatten för annonser i periodiska publikationer, det som brukar kallas dagspress, avskaffas nästa år. Ett 30-tal större och medelstora dagstidningar runtom i landet slipper därmed hantera reklamskatt. Regeringen hoppas att detta ska bidra till att upprätthålla en livskraftig dagspress i hela landet.


- I de tider vi lever nu, med alla rykten på nätet och "fake-news", tycker vi det är otroligt viktigt med den dagspress vi har i Sverige. Ett sätt att stödja den är att avskaffa reklamskatten, säger finansminister Magdalena Andersson.

Enligt regeringens bedömning kommer nära tio publikationer beröras direkt av slopandet. Dessa behöver från 2018 varken redovisa eller betala reklamskatt för annons i periodisk publikation som inte utgör annonsblad, katalog eller program. Utöver dessa berörs ytterligare ca 20 publikationer, på så sätt att de inte längre behöver lämna in en deklaration för denna skatt och den administrativa bördan minskar därmed.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Kontakt

Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil  072-544 28 66   
e-post till Gösta Brunnander, via registrator

Publicerad 28 augusti 2017 · Uppdaterad 28 augusti 2017