En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Lokal statlig service ska säkras och stärkas. Därför ska det från den 1 januari 2019 finnas en samlad organisation med fokus på lokal service och närvaro.

För att stärka lokal statlig service avsätter regeringen 80 miljoner kronor 2018, en satsning som sedan ökas till 185 miljoner kronor fullt utbyggt 2021. I en första steg får Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket regeringens uppdrag att till sista juni 2018 etablera 10 nya servicekontor. Etableringarna ska ske både på landsbygden och i socialt utsatta områden.

- Det behövs ett samlat grepp för att säkra och stärka lokal statlig service. Det fungerar inte att varje myndighet ska ha egna lokala kontor. Därför ska vi nu skapa en samlad organisation med fokus på statlig lokal service och närvaro, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

- Den statliga närvaron och lokala servicen behöver stärkas, både på landsbygden och i socialt utsatta områden. Detta arbete behöver börja nu, där kan vi inte vänta in den samlade organisationen. Därför får tre myndigheter i uppdrag att till sista juni etablera 10 nya servicekontor, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Statens servicecenter ska ansvara för den samlade serviceorganisationen. Utgångspunkten är de 103 servicekontor som Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket i dag driver på 96 orter. På dessa orter ska fler myndigheter samla sin lokala service på de gemensamma kontoren. Detta gäller Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och förarprovsverksamheten vid Trafikverket.

Regeringen beslutade i dag den 7 september om ett uppdrag till en särskild utredare att lämna nödvändiga förslag för att skapa denna serviceorganisation. Civilminister Ardalan Shekarabi har utsett f.d. generaldirektören Mats Sjöstrand till särskild utredare. Han är i dag ordförande i styrelsen för Statens tjänstepensionsverk och ordförande i styrelsen för Trafikverket.

Enskilda och företag behöver ha tillgång till grundläggande statlig service i hela landet. Lokal statlig service är även betydelsefullt för arbetet med etableringen av nyanlända i Sverige. För enskilda och företag blir det enklare om myndigheternas service samlas och erbjuds på gemensamma kontor.

Statliga myndigheter kan var och en för sig inte upprätthålla en kontorsnärvaro för att ge lokal service i hela landet. Det krävs i stället att en statlig myndighet ges i uppdrag att ansvara för en sammanhållen organisation för lokal statlig service. En sammanhållen organisation ger bättre förutsättningar att utifrån ett statligt helhetsperspektiv styra den statliga lokala serviceverksamhetens omfattning och inriktning. Genom att samla vissa statliga myndigheters lokala besöks- och serviceverksamheter i en sammanhållen organisation ökar också förutsättningarna för att erbjuda statlig lokal service av hög kvalitet på ett mer kostnadseffektivt sätt.

Kontakt

Matilda Malmquist Glas
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi 
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil 070-3670364   
e-post till Matilda Malmquist Glas, via registrator

Genvägar
Dir. 2017:95 En organisation för lokal statlig service

Publicerad 07 september 2017 · Uppdaterad 07 september 2017