En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Finansminister Magdalena Andersson har tagit emot slutredovisning av ett tvåårigt uppdrag om illegal hantering av punktskattepliktiga varor från Tullverket, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket och Polismyndigheten.

Myndigheternas gemensamma insatser med riktade kontroller, lagföring och administrativa åtgärder har stört brottsligheten så mycket att spritbussarna i princip har upphört.

- Myndigheterna har bland annat redovisat hur de på regeringens uppdrag lyckats stoppa den illegala införseln av alkohol via spritbussar. Resultatet beror på att hela byråkratins verktygslåda aktiverades och en god samverkan mellan myndigheter, säger Magdalena Andersson.

Utöver Tullverkets kontroller vid gränsen har de samverkande myndigheterna genomfört riktade kontroller mot spritbussarna i form av fördjupade trafikkontroller av kör- och vilotider, yrkeskompetensbevis, skatteutredningar, yrkestrafiktillstånd, gemenskapstillstånd, färdskrivare, flygande inspektion, lastsäkring, överlast, nykterhet och körkortsbehörighet.

Även Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Transportstyrelsen har bidragit i arbetet mot spritbussarna. Försäkringskassan har t.ex. identifierat över hundra ärenden för vidare kontroll av förmåner som har utbetalats. Migrationsverket har identifierat personer som har agerat målvakter.

Myndigheterna har bedömt att spritbussarna under 2016 genererade minst 300 miljoner kronor i brottsvinster som i huvudsak gått till den organiserade brottsligheten.

Kontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil 076-296 46 38   
e-post till Isabel Lundin, via registrator

Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil  072-544 28 66   
e-post till Gösta Brunnander, via registrator

Åsa Botes
Departementsekreterare/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 35 05   

Genvägar
Slutredovisning av uppdrag till Tullverket, Polismyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket om illegal hantering av punktskattepliktiga varor

Publicerad 02 oktober 2017 · Uppdaterad 02 oktober 2017