En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Regeringen har i dag utsett Fredrik Rosengren till ny överdirektör vid Skatteverket.

– Skatteverket är en av statsförvaltningens centrala myndigheter och genom skatteintäkter finansierar vi välfärden. För att myndigheten ska kunna utföra sina uppgifter är det viktigt att verksamheten fortsatt håller hög kvalitet och att det finns ett högt förtroende för Skatteverket. Jag är mycket glad över att tillkännage att regeringen i dag utsett Fredrik Rosengren som ny överdirektör för Skatteverket. Han har med sina erfarenheter från Skatteverket och andra delar av statsförvaltningen goda förutsättningar att tillsammans med Skatteverkets generaldirektör Katrin Westling Palm leda Skatteverket och stärka förtroendet för myndigheten, säger finansminister Magdalena Andersson i en kommentar.

Fredrik Rosengren har, sedan han anställdes på Skatteverket 2011, bland annat drivit och genomfört förändrings- och effektiviseringsarbete som resulterat i en väl fungerande struktur för ekonomistyrning och uppföljning på myndigheten.

Fredrik Rosengren tillträder sin tjänst som överdirektör den 1 januari 2018.

Om Fredrik Rosengren:
Fredrik Rosengren är i dag administrativ direktör vid Skatteverket och har sedan 2011 haft ansvar för övergripande ekonomi- och verksamhetsstyrning vid myndigheten. Dessförinnan har han arbetat nära ledningen i Riksgäldskontoret och Ekonomistyrningsverket. Fredrik Rosengren är även styrelseledamot i riksstyrelsen för Rädda Barnen.

Om Skatteverket:
Skatteverket är rikstäckande och har ca 10 400 anställda, vilket innebär att myndigheten är en av Sveriges största. Verksamheten bedrivs i hela landet vid verksamhetskontor på 43 orter och servicekontor på 103 orter. Skatteverkets förvaltningsanslag uppgår till knappt 7,6 miljarder kronor 2018.

Kontakt

Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil  072-544 28 66   
e-post till Gösta Brunnander, via registrator

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil 076-296 46 38   
e-post till Isabel Lundin, via registrator

Publicerad 21 december 2017 · Uppdaterad 21 december 2017