En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Idag presenteras Finansdepartementets senaste prognos för ekonomin och de offentliga finanserna, samt en ny analys av de demografiska behoven framåt.

- Vi står mitt i ett demografiskt skifte i Sverige eftersom vi lever allt längre och det föds många barn. Till år 2026 behöver vi bygga över 2 000 förskolor, skolor och äldreboenden. Vi behöver anställa över 150 000 fler personer i välfärden. Det här blir kommande mandatperiods stora uppgift. Då har vi inte råd med skattesänkningar för de som tjänar mest, säger finansministern.

Tillväxten förväntas bli 2,6 procent i år för att sedan mattas av till 2,1 procent nästa år. Arbetslöshetsprognosen är oförändrad från prognosen i vårpropositionen och arbetslösheten väntas fortsätta falla, samtidigt som sysselsättningsgraden fortsätter vara den högsta på drygt 25 år. Det finansiella sparandet förväntas bli 0,7 procentenheter i år, vilket är något lägre än vid förra prognosen. Detta beror främst på en bokföringsmässig förflyttning av utgifter för EU-avgiften mellan 2017 och 2018.

Riskerna för att utvecklingen ska bli svagare än väntat har ökat. Utöver ökad amerikansk protektionism, politisk osäkerhet och risken för hårdlandning i Kina kvarstår risken för hushållens skuldsättning och svenska bostadspriser.

- Därför är det så viktigt att regeringen har minskat statsskulden som andel av BNP med tio procentenheter. Det är den bästa försäkringen mot ett sämre läge, slår Magdalena Andersson fast.

Kontakt

Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil  072-544 28 66   
e-post till Gösta Brunnander, via registrator

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil 076-296 46 38   
e-post till Isabel Lundin, via registrator

Karine Raoufinia
Biträdande chef makroprognosenheten
Telefon 08-405 96 21  
e-post till Karine Raoufinia, via registrator

Thomas G Pettersson
Chef för enheten för offentliga finanser
Mobil 073-985 08 37  
e-post till Thomas G Pettersson, via registrator

Genvägar
Nyckeltal prognos juni 2018
Excel: Nyckeltal prognos juni 2018

Publicerad 21 juni 2018