En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Finansdepartementet remitterar nu ett betänkande som innehåller förslag om nya krav på informationsskyldighet för skatterådgivare. De nya reglerna ska förbättra Skatteverkets kontrollverksamhet och öka möjligheterna att täppa till luckor i skattelagstiftningen.

Utredningen om informationsskyldighet för skatterådgivare överlämnade sitt betänkande Rapporteringspliktiga arrangemang – ett nytt regelverk på skatteområdet (SOU 2018:91) till Finansdepartementet i mitten av januari.

Betänkandets förslag innebär att bland andra skatterådgivare ska vara skyldiga att informera Skatteverket om skatteupplägg som rådgivaren utformar eller tillhandahåller. Syftet är att förbättra Skatteverkets kontrollverksamhet och öka möjligheterna att täppa till luckor i skattelagstiftningen.

Rapporteringsskyldigheten omfattar både inhemska och gränsöverskridande arrangemang.

Förslaget innebär även att EU-direktivet om informationsskyldighet för förmedlare av vissa gränsöverskridande skatteupplägg (DAC 6) genomförs i svensk rätt.  

De nya reglerna föreslås träda ikraft den 1 juli 2020.

Remissinstanserna ska inkomma med svar senast den 24 april 2019.

Kontakt

Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-544 28 66
e-post till Gösta Brunnander, via registrator
Linda Bolund Thornell
Departementssekreterare/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 37 16
e-post till Linda Bolund Thornell, via registrator

Genvägar

SOU 2018:91 Rapporteringspliktiga arrangemang - ett nytt regelverk på skatteområdet

Publicerad 25 januari 2019