En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej igen,

om ett aktiebolag (A) underprisöverlåter näringsbetingade andelar i ett innehav i aktiebolaget (B) till ett annat aktiebolag (C) och underprisöverlåtelsen inte blir godkänd skattemässigt av någon orsak, vad händer då?

Jag har förstått det som att det överlåtande bolaget (A) kommer att uttagsbeskattas baserat på marknadsvärdet på (B) samt att ägarna av (A) kommer att utdelningsbeskattas baserat på marknadsvärdet på (B), stämmer det?

Jag har två följdfrågor till det;
1. Om andelarna i (B) är näringsbetingade för (A) så förefaller det som om det inte utgår någon skatt vid uttagsbeskattningen, då överskott på näringsbetingad andel är skattefri. Stämmer det eller finns det något undantag vid t.ex. ej godkända underprisöverlåtelser?

2. I det fall ägaren till (A) skulle vara ett annat aktiebolag (D) för vilket andelarna i (A) också är näringsbetingade så tycker jag att det verkar som om utdelningsbeskattningen vid den ej godkända underprisöverlåtelsen inte leder till någon skatt för (D) då utdelning på näringsbetingad andel är skattefri. Stämmer det eller finns det undantag vid t.ex. en ej godkänd underprisöverlåtelse.

Mycket tacksam för svar!
Axel

3 Kommentarer
 1. anon
  D Andersson
  feb 09, 2019

  Hej igen Axel!

  Min bedömning skulle vara att det inte blir någon beskattning alls i varken situation 1 eller 2 då aktierna är näringsbetingade. Det finns inga särskilda regler bara för att underprisöverlåtelsen inte godkänns.

  Mvh

  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  Axel Jansson
  feb 12, 2019

  Tack igen Daniel för dina välgrundade svar.

  Nu tror jag mig bara ha en fråga kvar så har jag lyckats få hela (?) bilden klar för mig runt skalbolag och näringsbetingade andelar.

  Det står att läsa att andelar inte kan vara näringsbetingade om de samtidigt är andelar i ett skalbolag. Min fråga är: vid en överlåtelse av andelar i ett skalbolag ,där andelarna i övrigt är att klassa som näringsbetingade, men där skalbolagsreglerna sätter stopp för det  och man lämnar in en skalbolagsdeklaration i samband med avyttringen av andelarna.

  Blir då andelarna näringsbetingade, dvs "tvättar" skalbolagsdeklarationen andelarna rena så att de blir näringsbetingade eller är det olika delar av regelverken som vi pratar om?

  Jag har tidigare ställt en liknande fråga vid likvidation av ett skalbolag.

  Hälsningar

  Axel

 1. anon
  D Andersson
  feb 12, 2019

  Hej Axel,

  Det stämmer att om man lämnar en skalbolagsdeklaration så anses aktierna vara näringsbetingade och vinsten blir skattefri så skalbolagsdeklarationen upphäver skalbolagsreglerna.

  Mvh

  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB