En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Finansdepartementet har idag skickat ut en promemoria på remiss med förslag som förbättrar penningtvättslagstiftningens funktionssätt.

Cirka 35 utländska kreditinstitut driver verksamhet från filialer i Sverige inklusive två av Sveriges största banker. I promemorian föreslås att Finansinspektionen ska ges ytterligare verktyg för att kunna ingripa mot utländska kreditinstitut som inte fullföljer sina skyldigheter enligt penningtvättslagen.

- Penningtvätt och finansiering av terrorism har samhällsskadliga verkningar. Det är därför viktigt att Finansinspektionen kan ingripa på ett kraftfullt sätt mot utländska kreditinstitut om de inte fullgör sina skyldigheter enligt penningtvättslagen, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

I promemorian föreslås också vissa förenklingar av penningtvättslagstiftningen.     

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Kontakt

Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 38 78
e-post till Carl-Martin Vikingsson

Genvägar

·        Promemoria: Ingripanden mot utländska kreditinstitut och vissa andra penningtvättsfrågor

Publicerad 12 februari 2019