En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Sverige och Brasilien har igår den 19 mars undertecknat ett protokoll om ändring i 1975 års skatteavtal. Genom ändringsprotokollet är länderna överens om att bland annat sänka taken för hur mycket källskatt som får tas ut på betalningar av utdelning, ränta och royalty från det ena landet till det andra.

- Det här är en förhandling som har pågått i många år och som jag vet att det svenska näringslivet har väntat på. Nu får vi på plats ett avtal som ger svenska företag långsiktiga och konkurrenskraftiga villkor i nivå med många andra länder. Det har varit vår viktigaste prioritering i det här arbetet, säger finansminister Magdalena Andersson.

Det nuvarande skatteavtalet med Brasilien innehåller generellt höga tak för hur mycket källskatt som får tas ut på betalningar i form av utdelning, ränta och royalty. Genom ändringsprotokollet införs nya, betydligt lägre, nivåer på det taket. Kopplat till dessa bestämmelser finns även en försäkring för Sveriges del som innebär att dessa nivåer kan komma att sänkas ytterligare om Brasilien ingår avtal med andra OECD-länder utanför Sydamerika som innehåller ytterligare lägre nivåer för källskatteuttag.

- Sverige har en omfattande export till Brasilien och det finns över 200 svenska företag etablerade i landet med ett stort antal anställda. Det är glädjande att ett nytt skatteavtal nu finns på plats som gynnar och vidareutvecklar handelsrelationerna mellan länderna och förbättrar villkoren för de svenska företag som är etablerade där, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Skatteavtalet uppdateras även för att möta nya internationella standarder som följer av det internationella projekt som under ledning av G20 och OECD har genomförts för att motverka erosion av skattebasen och vinstförflyttningar, det så kallade BEPS-projektet. Avtalets uppdateras även med hänsyn till nya internationella standarder för informationsutbyte på skatteområdet. 

För att protokollet ska bli gällande kommer det att lämnas till riksdagen för godkännande.

Kontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-296 46 38‬
e-post till Isabel Lundin

Maja Zachrisson
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-2198164
e-post till Maja Zachrisson

Mats Andersson
Kansliråd/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 18 63
e-post till Mats Andersson, via registrator

Genvägar

Protokoll om ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Brasilien

Publicerad 20 mars 2019