En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Regeringen har idag beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att analysera och lämna förslag på hur en skatt på skadliga kemikalier i kläder och skor kan utformas. Syftet är att minska förekomsten av eller risken för exponering och spridning av miljö- och hälsofarliga ämnen från kläder och skor.

- Nu tillsätter vi en utredning om skatt på skadliga kemikalier i kläder och skor. Skälet är enkelt. Vi vill få bort giftet från våra kläder, det gäller inte minst barnens, säger finansminister Magdalena Andersson.

Skatten ska vara substitutionsdrivande. Utredningen ska analysera hur skatten skulle påverka de olika aktörerna i produktkedjan – från tillverkare till konsument. Utredningen ska även titta på hur utländska säljare ska hanteras med ambitionen att även dessa ska omfattas av skatten för att inte missgynna svenska handlare och hur skatten ska utformas så att försäljning och uthyrning av begagnade kläder inte begränsas.

- Att få bort gifter ur vår vardag är något som den här regeringen prioriterar. Därför är det också rimligt att det ska kosta mer att förorena, säger finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund.

Idag finns en skatt på kemikalier i viss elektronik. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna är överens om att även införa en skatt på skadliga kemikalier i kläder och skor som en del av januariavtalet. Utredningen som tillsätts ska nu undersöka hur en sådan skatt kan utformas. Uppdraget ska redovisas senast 1 april 2020.

I januariavtalet ingår också en del som handlar om att införa ett producentansvar för textilier. Möjliga framkomliga vägar för att kraftigt öka återbruk och återvinning av textilier ska prövas där branschen och ideella aktörer involveras. Den frågan bereds fortfarande inom Regeringskansliet.

Kontakt

Per Strängberg
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg

Martin Kling
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-5395729
e-post till Martin Kling

Genvägar

Dir. 2019:15 Skatt på skadliga kemikalier i kläder och skor

Publicerad 18 april 2019