En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Regeringen har i dag beslutat en lagrådsremiss med förslag som förbättrar systemet för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

– Sverige arbetar intensivt mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Nu vill vi förhindra att fler aktörer blir utnyttjade för penningtvätt och vi skärper regelverket på flera punkter. Det handlar om alltifrån förstärkning av skyddet för visselblåsare till ett utökat utbyte av information mellan tillsynsmyndigheter, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Med förslaget genomförs det femte penningtvättsdirektivet, ett EU-direktiv som nyligen förhandlades fram med de andra medlemsstaterna och där Sverige har haft en aktiv roll. Regeringen föreslår i huvudsak:

flera typer av företag – konsthandlare och växlare av virtuella valutor – ska omfattas av penningtvättslagstiftningen,
tydligare och skärpta åtgärder för kundkännedom ska vidtas i förhållande till kunder i högrisktredjeländer,
utrymmet för att vidta förenklade åtgärder för kundkännedom i fråga om anonyma betalningsinstrument ska begränsas,
skyddet för visselblåsare ska stärkas genom rätt till skadestånd, och
Finansinspektionen ska i större utsträckning samarbeta och utbyta information med Europeiska centralbanken och utländska tillsynsmyndigheter.

Regeringen föreslår dessutom att skyldigheten för företag som omfattas av penningtvättslagstiftningen att lämna uppgifter till Finanspolisen också ska gälla i förhållande till Säkerhetspolisen.

– Förslagen i lagrådsremissen kommer att förbättra systemet för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, och tydliggöra för alla systemets aktörer, privata sektorn och myndigheterna, vad som förväntas av dem, säger Per Bolund.

Förslagen ska i huvudsak träda i kraft den 1 januari 2020.

Kontakt

Frida Färlin
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-078 52 24
e-post till Frida Färlin

Genvägar

Lagrådsremiss: Skärpta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Publicerad 23 maj 2019