En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 07 november 2019

Regeringen har i dag beslutat om en lagrådsremiss där en uppgiftsskyldighet införs mellan Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet och verksamheterna beskattning, folkbokföring respektive id-kort. Syftet är att förbättra brottsbekämpningen och öka tillförlitligheten i Skatteverkets databaser.

- Regeringen stärker nu ytterligare Skatteverkets möjligheter att arbeta brottsbekämpande. Skattebrottslighet svarar för en väsentlig del av den ekonomiska brottsligheten och därför är det här ett viktigt förslag, säger finansminister Magdalena Andersson.

Den nya regleringen innebär bland annat att uppgifter som antas ha samband med misstänkt brottslig verksamhet ska lämnas – till exempel olovlig identitetsanvändning, viss urkundsförfalskning eller penningtvättsbrott.

- Eftersom många myndigheter använder uppgifter i folkbokföringen har det betydelse för hela samhället att databaser som Skatteverket ansvarar för är korrekta. Felaktigheter i folkbokföringen har dessutom kopplingar till bedrägerier mot välfärdssystemen, säger finansminister Magdalena Andersson.

Regeringen föreslår att uppgiftsskyldigheterna införs i lagen om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet för att möjliggöra utbyte av information mellan verksamheterna utan sekretesshinder.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 mars 2020.

Kontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-296 46 38‬
e-post till Isabel Lundin

Håkan Gestrin
t.f. pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Mobil 073-0382042
e-post till Håkan Gestrin