En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag är på gång och köpa en hyresfastighet som jag är i behov av till min verksamhet. Jag äger redan i dag ett aktiebolag som driver en butik plus förvaltar/äger en hyresfastighet. Vilket är bäst skattemässigt? Att köpa den nya fastigheten privat och hyra ut den till mitt andra bolag eller köpa den i bolaget, tredje alternativet bilda ett nytt bolag. Hur ser skatteeffekten ut? Låt säga att jag efter räntor och utgifter har en årlig vinst före skatt på 100.000:- Hur ser skatteeffekten ut den dag jag säljer fastigheten? Hur ska jag bäst planera om jag tror att jag kommer att sälja fastigheten med en realisationsvinst om 5 år? Kan jag sälja den till mitt eget företag till marknadspris?  

1 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  maj 15, 2007

  Hej Henric!

  Om fastigheter ägs via bolag uppkommer en dubbelbeskattning - först bolagsskatt och sedan skatt på utdelning. Naturligtvis kan man i stället sälja aktier om fastigheterna ligger i bolag. Ofta uppkommer det dock en del beskattning i inkomstslaget tjänst pga. de s.k. 3:12 reglerna. Många väljer därför att äga fastigheterna direkt, eftersom reavinst vid försäljning då i princip beskattas i inkomstslaget kapital, trots att den löpande förvaltningen beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet. Det sagda förutsätter naturligtvis att man verkligen tror på värdestegring.

  Visst bör Du kunna sälja Dina fastigheter för marknadsvärde till eget bolag med vinst efter fem år. Frågan är dock om det skulle vara så stor glädje med det. Du får ju i så fall skatta för reavinsten privat trots att Du fortfarande äger fastigheten om än indirekt samtidigt som en eventuell värdestegring därefter ligger inlåst i bolaget.

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB