En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 21 november 2019

Regeringen har idag remitterat ett förslag till lagrådet om ett nationellt datasöksystem som förbättrar myndigheternas möjligheter att snabbt få information om var en viss person innehar konton eller värdefack.

- Detta är en i en lång rad av åtgärder för att förbättra arbetet mot organiserad brottslighet, penningtvätt och finansiering av terrorism. Dessutom försvårar vi för de som vill fuska med skatten eller undvika att betala sina skulder genom att gömma sina pengar. Genom det nya konto- och värdefackssystemet får de myndigheter som har till uppgift att utreda sådana ärenden bättre verktyg att utföra sitt arbete på ett effektivt sätt, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Systemet kommer inte att ge myndigheterna tillgång till vare sig mer eller andra uppgifter än vad de har rätt att begära från de finansiella företagen i dag. Däremot gör systemet det möjligt för myndigheterna att få mer fullständiga resultat på en väsentligt kortare tid.

Med förslaget genomförs den sista delen av femte penningtvättsdirektivet, ett EU-direktiv som nyligen förhandlades fram med de andra medlemsstaterna och där Sverige har haft en aktiv roll.

Datasöksystemet regleras i en ny lag, lagen om konto- och värdefackssystem, och föreslås träda i kraft den 10 september 2020. Den nya lagen kan läggas till listan av reformer som regeringen vidtagit de senaste åren för att bl.a. förstärka regelverket för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.  Bara under 2019 och första kvartalet 2020 kommer regeringen att ha lämnat totalt fem propositioner till riksdagen med flera viktiga ändringar i penningtvättsregelverket.

Mer information om regeringens arbete med att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism finns att läsa på regeringens hemsida. www.regeringen.se/amlcft

Kontakt

Frida Färlin
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-078 52 24
e-post till Frida Färlin