En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

Först kort om mig själv (vet inte om det har betydelse, men i alla fall):
37 år gammal, singel utan barn. Inga skulder, har pengar men är "inte förmögen". Bor i hyresrätt i stockholm (oj, det låter nästan som en kontaktannons)

Jag är en av landets bäst sedda inom mitt stora fritidsintresse.

Jag äger ett AB till 100%, som jag plockar ut en lön från (enmanskonsultbolag, tangerar till mitt fritidsintresse). Inget konstigt med det, i bolaget finns lite vinstmedel.

Nu har jag på kort tid fått en hel del erbjudanden om att vara med i flera olika "projekt" inom mitt fritidsintresse. Alla dessa projekt har potentialen att på "lång" sikt nå börsen, eller i vart fall säljas i tidigt stadie för några miljoner.

Jag är inbjuden i egenskap av mina kunskaper inom området, allt från "dörröppnare" till "idéspruta" och styrelseman. Ja, ni fattar. Min ägandeandel skall vara någonstans mellan 5% och 25%. I vissa fall skall jag gå in med lite kapital, i andra skall jag få aktierna "gratis". Alla projekt kommer att drivas som AB.

Värt kanske att nämna är att jag ser stora synergieffekter mellan de olika bolagen.

Det här var en lång inledning, sorry för det. Nu till min fråga:

Skall jag, om jag går in i projekten, äga aktierna i de olika ABna som privatperson eller skall jag låta mitt eget AB vara ägare?

Om jag skulle äga mer än 50% av aktierna i något av projekten, påverkar detta svaret (tänker på dotterbolag).

Först och främst vill jag såklart minimera skatten vid en eventuell försäljning, men även alla andra tankar bakom det ena eller det andra upplägget tas tacksamt emot!

Kan poängteras att jag enbart är ute efter "lagliga upplägg", är inte så pigg på att ha något bolag i skatteparadis mm.

Min fråga kan då koncentreras till:

 1. Ska jag ha ett investmentbolag?
 2. Hur ska detta upplägg se ut? Skall mitt nuvarande AB vara investmentbolaget, eller ska jag starta ett nytt bolag som äger (bland annat) mitt nuvarande bolag till 100%?
 3. Vad krävs för att starta investmentbolag?
 4. Om mitt nuvarande bolag skall vara investmentbolag, kan jag då bedriva min vanliga verksamhet i det bolaget?

Uppskattar all hjälp!

Mvh

Ola

1 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  maj 15, 2007

  Hej Ola!

  Investmentbolag definieras i inkomstskattelagen 39 kap. 15 §:

  "Med investmentföretag avses ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening
  - som uteslutande eller så gott som uteslutande förvaltar värdepapper eller liknande tillgångar,
  - vars uppgift väsentligen är att genom ett välfördelat värdepappersinnehav erbjuda andelsägarna riskfördelning, och
  - som ett stort antal fysiska personer äger andelar i."

  För investmentföretag gäller särskilda skatteregler. Det mest kända investmentföretaget är Investor. Du kan inte ensam äga ett investmentföretag, eftersom ett sådant skall ägas av ett stort antal fysiska personer.

  Om Du äger ett aktiebolag till 100 %, låt oss kalla det för holdingbolaget, kan detta holdingbolag i sin tur äga aktier i andra bolag (projekt). Om aktierna i projektbolagen är onoterade, är kapitalvinst på aktierna vanligtvis skattefri för holdingbolaget. Det innebär att Du kan ackumulera vinster i Ditt holdingbolag och även använda vinster för att satsa i nya projektbolag etc. utan skatteavbränningar. Skatt uppkommer först när Du tar ut pengarna som t.ex. utdelning. Om aktierna är noterade kan även sådana aktier vara fria från skatt på kapitalvinster under vissa förutsättningar.

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB