En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver privat hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 04 februari 2020

Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen med förslag om att skatterådgivare som utformar och tillhandahåller internationella skatteupplägg ska vara skyldiga att informera Skatteverket om uppläggen.

- Skatteflykt och skatteundandragande kostar samhället stora summor varje år och det drar undan resurser från vår gemensamma välfärd. Som ett första steg får vi nu på plats en viktig lagändring som innebär att vi kommer få en bättre bild över strategier som används för att undvika att betala skatt genom internationella skatteupplägg. Regeringen arbetar vidare med förslaget om rapporteringsplikt för inhemska arrangemang, säger finansminister Magdalena Andersson.

Genom förslaget blir skatterådgivare skyldiga att informera Skatteverket om vissa gränsöverskridande arrangemang. Förslaget grundar sig på ett EU-direktiv och innebär därför nya möjligheter för Sverige att automatiskt utbyta motsvarande information med andra länder i EU, eftersom förslaget följer ett EU-direktiv på området. Syftet är bland annat att ge skattemyndigheterna information om nya former av aggressiv skatteplanering i ett tidigt skede.

Skyldigheten att lämna uppgifter till Skatteverket ligger främst hos skatterådgivare, men kan i vissa fall istället gälla den som använder den sortens arrangemang som blir rapporteringspliktigt. En särskild avgift ska kunna tas ut om uppgifterna inte lämnas i tid till Skatteverket.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Kontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0740557
e-post till Mirjam Kontio

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 32 01
e-post till Johan Ekström