En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 06 mars 2020

Regeringen har lämnat en remiss till Lagrådet med förslag om att ta bort undantaget från kemikalieskatt som utländska säljare i vissa fall har idag. Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med omkring 40 miljoner kronor per år och föreslås börja gälla 1 oktober i höst.

- För oss är det en principiellt viktig fråga att svenska och utländska företag konkurrerar på likvärdiga villkor. Undantaget har funnits där av praktiska skäl men nu har vi tagit fram ett förslag där även utländska företag omfattas av skatten, säger finansminister Magdalena Andersson.

Kemikalieskatten kommer tas ut på varor som skickas direkt till svenska konsumenter från ett annat EU-land och betalas av säljaren, förutsatt att den har en årlig försäljning av skattepliktiga varor till Sverige överstiger 100 000 kronor. Även om företagets försäljning understiger det beloppet kan kemikalieskatten behöva betalas. Det gäller i de fall produkterna förmedlas av någon annan, till exempel en hemsida som erbjuder varor från olika säljare, och de årliga förmedlingarna överstiger 100 000 konor. I de fallen blir förmedlaren skyldig att betala skatten.   

- Vi har ett ansvar att skydda människor mot farliga kemikalier. Kemikalieskatten ser till att mängden farliga ämnen i våra vardagsprylar minskar. Både miljöfrågan och marknaden är global, därför ska samma regler gälla för alla företag, säger biträdande finansminister Per Bolund.

Vid försäljningar från länder utanför EU ska skatten betalas från första kronan i samband med att köparen betalar tull och eventuell moms.

De nya reglerna föreslås träda ikraft den 1 oktober 2020 och förväntas öka skatteintäkterna med omkring 40 miljoner kronor per år.

Kontakt

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 32 01
e-post till Johan Ekström

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0740557
e-post till Mirjam Kontio

Hanna Björnfors
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-509 26 05
e-post till Hanna Björnfors