En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 07 maj 2020

Regeringen går nu till Lagrådet med åtgärder inför den extra ändringsbudget som föreslås träda ikraft den 1 juni 2020. Förslagen har kommunicerats tidigare och bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Förtydliganden av synen på utdelningar i samband med stöd för korttidspermitteringar läggs samtidigt in i lagtext.

Regeringen föreslår i lagrådsremissen flera åtgärder för att lindra effekterna på jobb och för företag under den rådande coronakrisen.

Regeringen avser att överlämna förslagen till riksdagen i en extra ändringsbudget. Samtliga förslag föreslås träda i kraft den 1 juni 2020.

Tillfällig skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering och förmån av gåva till anställda

Regeringen föreslår att anställda inte ska förmånsbeskattas för fri parkering i anslutning till arbetsplatsen under perioden 1 april–31 december 2020. Vidare föreslås en tidsbegränsad skattefrihet för arbetsgivares gåvor till anställda. Gåvor som en arbetsgivare ger till en anställd under perioden 1 juni–31 december 2020 ska inte beskattas om gåvornas värde sammantaget uppgår till högst 1000 kr per anställd och att de inte lämnas i pengar.

Avgiftsnivån på tillfälliga anstånd sänks

Regeringen föreslår att reglerna om så kallade tillfälliga anstånd med inbetalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt justeras genom att anståndsavgiften sänks till 0,2 procent och att de första sex månaderna blir avgiftsfria.

Det föreslås även att Skatteverket i vissa fall ska kunna återkalla anstånd helt eller delvis, bland annat vid näringsförbud och konkurs.

En tillfällig förstärkning av stödet vid korttidspermitteringar samt ytterligare kontrollåtgärder

Regeringen föreslår att systemet med förhöjt stöd för korttidsarbete, så kallad korttidspermittering, förstärks. Under perioden 1 maj–31 juli 2020 får arbetstids­minskningen vid korttidspermittering uppgå till 80 procent av ordinarie arbetstid. En arbetstagares löneminskning ska då uppgå till 12 procent av ordinarie lön.

Vidare föreslås att Tillväxtverket får möjlighet att genomföra oannonserade kontrollbesök för att kontrollera rätten till stöd. Det föreslås även att Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet ska omfatta bedrägeribrott, om gärningen har samband med Skatteverkets verksamhet enligt lagstiftningen om stöd vid korttidsarbete.

Slutligen lägger regeringen in förtydliganden i lagtexten av hur kravet på allvarliga ekonomiska svårigheter förhåller sig till att företag som ansöker om stöd gör aktieutdelningar.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0740557
e-post till Mirjam Kontio

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 32 01
e-post till Johan Ekström