En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 04 juni 2020

Regeringen utfärdade idag de lagar som medför att bland annat skatterådgivare som utformar och tillhandahåller internationella skatteupplägg ska lämna uppgifter om dessa upplägg till Skatteverket. Regeringen avser att sätta de nya lagarna i kraft från 1 juli, men på grund av virusutbrottet kan det bli aktuellt att skjuta upp vissa tidsfrister för när rapporteringen och utbytet av information ska göras första gången.

Det nya regelverket genomför EU-direktivet DAC 6 i svensk rätt och ska börja gälla 1 juli 2020.

I EU pågår det just nu en diskussion om att skjuta upp vissa tidsfrister för när rapporteringen och utbytet av information ska göras första gången. Detta eftersom flera medlemsländer har signalerat att det är praktiskt svårt att samla in den här informationen samtidigt som många länder har restriktioner till följd av covid-19.

Nästa steg i processen är att regeringen utfärdar en förordning om att sätta lagarna i kraft från den 1 juli 2020 och då även göra eventuella justeringar av tidsfristerna. Detta kommer dock inte påverka vilka uppgifter som ska rapporteras och utbytas, eftersom det endast är tidpunkten för när uppgifterna ska rapporteras och utbytas första gången som i så fall justeras.

Om den nya lagen

Skatterådgivare som utformar och tillhandahåller internationella skatteupplägg blir skyldiga att rapportera dessa upplägg till Skatteverket som i sin tur ska dela informationen med andra skattemyndigheter i EU. Det nya regelverket genomför EU-direktivet DAC 6 i svensk rätt. Syftet med direktivet är bland annat att ge skattemyndigheterna tidig information om nya former av aggressiv skatteplanering och i vilken utsträckning de används.

Presskontakt

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 32 01
e-post till Johan Ekström

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0740557
e-post till Mirjam Kontio