En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 03 september 2020

Regeringen har i dag beslutat om en lagrådsremiss med förslag som ska motverka skatteplanering och skadlig skattekonkurrens. De nya reglerna innebär att det införs ett avdragsförbud för ränteutgifter avseende skulder till företag i vissa icke samarbetsvilliga jurisdiktioner.

EU:s arbete mot skatteplanering och skadlig skattekonkurrens har pågått under lång tid. Bland annat finns en särskild uppförandekodgrupp för företagsbeskattning som granskar att nya skatteåtgärder i unionens medlemsstater inte är skadliga. Inom ramen för gruppens arbete har även en förteckning över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner på skatteområdet tagits fram. För att förmå jurisdiktioner som är med på den förteckningen att uppfylla och följa relevanta internationella standarder har även motåtgärder på skatteområdet tagits fram.

De motåtgärder regeringen nu föreslår ska gälla i Sverige, är ett avdragsförbud för ränteutgifter som betalas till icke samarbetsvilliga jurisdiktioner upptagna på EU:s förteckning och att tillämpningen av de så kallade CFC-reglerna säkerställs i vissa fall i fråga om dessa jurisdiktioner. Det nya avdragsförbudet kommer innebära att ett företag inte får dra av interna eller externa ränteutgifter avseende en skuld till ett företag som hör hemma i en sådan listad jurisdiktion. Förbudet gäller oavsett om skulden är till ett företag i intressegemenskapen eller till en extern part.

Ändringarna föreslås träda ikraft den 1 januari 2021.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0740557
e-post till Mirjam Kontio

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 32 01
e-post till Johan Ekström