En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 17 november 2020

Enligt ett förslag som Finansdepartementet skickar på remiss ska skattereglerna för personaloptioner utvidgas. Syftet är att fler företag ska kunna ta del av förmånen, som riktar sig till unga företag med tillväxtambitioner som vill attrahera och behålla nyckelpersoner i bolaget.

Utvidgningen innebär att två gränser höjs vad gäller antalet anställda samt hur stor omsättning företaget får ha för att omfattas av reglerna:

Gränsen för antalet anställda höjs från 50 till 150, räknat som medelantalet anställda och delägare som arbetar i företaget.
Gränsen för nettoomsättning eller balansomslutning höjs från 80 till 280 miljoner kronor per år.

Föreslaget innebär också att styrelseledamöter och styrelsesuppleanter ska omfattas av reglerna även om de inte är anställda i företaget.

En annan förändring som föreslås är att en personaloption ska kunna nyttjas för förvärv av en teckningsoption som ger rätt att förvärva en andel. Dessutom ska en personaloption kunna ge rätt till ett framtida förvärv av en andel eller en teckningsoption i ett annat företag inom samma koncern.

Förslaget om att utvidga reglerna utgör ett statligt stöd som måste anmälas till och godkännas av Europeiska kommissionen innan det kan genomföras.

Förslaget, som är ute på remiss till den 23 december, föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Om lättnad i beskattning av personaloptioner i vissa fall

Från och med år 2018 gäller att förmån av personaloption inte ska tas upp till beskattning som inkomst av tjänst om vissa villkor är uppfyllda. Arbetsgivaren ska därmed inte heller betala arbetsgivaravgifter. Syftet med reglerna är att underlätta för unga företag med tillväxtambitioner att rekrytera och behålla personer som är viktiga för att företaget ska kunna växa.

Presskontakt

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 32 01
e-post till Johan Ekström