En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 22 december 2020

Regeringen remitterar i dag ett förslag på en tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster för att hantera ökade arbetskostnader till följd av pandemin. Förslaget aviserades i budgetpropositionen för 2021 och bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Pandemin har drabbat Sverige och världen hårt. Hela det svenska samhället har kraftsamlat för att begränsa spridningen av sjukdomen covid-19. En tillfällig skattereduktion föreslås därför för 2021 och 2022 för att kompensera för de ökade arbetskostnader som kan uppstå till följd av pandemin, exempelvis i form av anpassningar av hemmiljön till ökat hemarbete eller ändrade färdsätt och färdmönster till och från arbetet. Skattereduktionen utgör därmed både en kompensation och en konjunkturstimulans.

Skattesänkningen riktar sig till personer med låga och medelhöga arbetsinkomster och ges med som högst 2 250 kronor per år. En infasning av reduktionen påbörjas vid arbetsinkomster överstigande 60 000 kronor per år och skattesänkningen är helt utfasad vid arbetsinkomster som uppgår till 500 000 kronor per år. Högsta beloppet kommer att gälla för inkomster mellan 240 000 kronor per år och 300 000 kronor per år.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 december 2021 och beräknas minska skatteintäkterna med 5 miljarder kronor 2021 och 2022.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
T.f. Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil 070-266 31 05  
e-post till Adriana Haxhimustafa, via registrator