En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 04 februari 2021

Regeringen föreslår nu förändringar i reglerna om samordningsnummer och i folkbokföringen. Bland annat kommer samordningsnummer automatiskt att förklaras vilande efter fem år. Dessutom får alla myndigheter nu ett ansvar att anmäla fel i folkbokföringen till Skatteverket om inte särskilda skäl föreligger. Regeringen avser besluta att lämna förslagen till Lagrådet i dag.

- För att skapa ordning och reda genomför vi en översyn av alla samordningsnummer som är äldre än fem år, säger finansminister Magdalena Andersson.

De nya reglerna innebär bland annat att samordningsnummer automatiskt ska förklaras vilande efter fem år från det att numret tilldelats en person om inte en myndighet eller den enskilde har förnyat numret. Skatteverket får också en möjlighet att förklara ett nummer vilande till exempel om numret har tilldelats någon under en falsk identitet.

I lagrådsremissen föreslås även en omfattande utvidgning av den så kallade underrättelseskyldigheten i folkbokföringen. I praktiken innebär det att i princip samtliga myndigheter kommer bli skyldiga att meddela Skatteverket om man misstänker fel i folkbokföringen om inte särskilda skäl föreligger att inte göra så. 

- Alla myndigheter har användning av folkbokföringen i sin verksamhet, därför blir det nu mer av ett gemensamt ansvar för alla myndigheter att bidra till att minska felen, säger Magdalena Andersson.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2021.

Om samordningsnummer

Samordningsnummer är en identitetsbeteckning för en person som inte är eller har varit folkbokförd i Sverige. Skälet till att en identitetsbeteckning ibland behövs för personer som inte är folkbokförda i Sverige, är bl.a. för att myndigheter ska kunna utbyta information med varandra om sådana personer, utan att det sker förväxlingar. Det kan till exempel handla om en utbytesstudent som ska få betyg eller en utländsk gästarbetare som ska betala skatt. Det kan också vara en person som inte satt sin fot i Sverige men ändå misstänks för bedrägeribrott här. Samordningsnummer är alltså en myndighetsbeteckning på en person som inte är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Ca 914 100 samordningsnummer har totalt tilldelats fram till 2021. Vid årsskiftet 21/22 beräknas 694 500 vara äldre än fem år och således föremål för vilandeförklaring såvida de inte har förnyats under 2021. Orsakerna till vilandeförklaringen kan variera, exempelvis kan det röra sig om personer som inte längre vistas i landet, är avlidna eller av andra skäl saknat behov av eller möjlighet att förnya numret under året. En myndighet eller en enskild kan begära att ett samordningsnummer återaktiveras. Återaktiverade samordningsnummer kommer att fortsätta kunna användas i enlighet med exemplen ovan.

Presskontakt

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil 073-086 32 01  
e-post till Johan Ekström

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil 076-296 46 38‬  
e-post till Isabel Lundin