En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 10 juni 2021

Inom ramen för regeringens möjlighet att lämna sk. stoppskrivelser har regeringen i dag beslutat om en sådan skrivelse till riksdagen. I skrivelsen aviserar regeringen förslag som ska motverka handel med underskottsföretag och kringgående av den så kallade beloppsspärren.

Enligt en dom från Högsta förvaltningsdomstolen den 3 juni 2021 kan skatteflyktslagen inte tillämpas när ett underskottsföretag överlåts genom en viss serie av transaktioner. Enligt regeringens bedömning visar avgörandet att de nuvarande reglerna är för snävt avgränsade för att förhindra handel med underskott, vilket är syftet med reglerna. För att inte riskera ett betydande skattebortfall bedömer regeringen att åtgärder måste vidtas omedelbart.

Regeringen har därför i dag i en så kallad stoppskrivelse till riksdagen aviserat en lagändring och förklarat att det enligt regeringens mening finns särskilda skäl att med stöd av undantags­bestämmelsen i regeringsformen tillämpa de föreslagna bestämmelserna från och med den 11 juni 2021. Det innebär att de nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 11 juni 2021 och tillämpas vid ägarförändringar som sker efter den 10 juni 2021.

Det aviserade förslaget innebär att det införs en särskild begränsningsregel. Regeln innebär att det inte längre går att utnyttja tidigare års underskott efter en ägarförändring, om underskotten med hänsyn till omständigheterna kan antas vara det övervägande skälet till att ägarförändringen har skett. Vid bedömningen ska det särskilt beaktas om förvärvaren genom ägar­föränd­ringen har erhållit andra tillgångar eller rättigheter än kontanter och fordringar på företag som ingick i samma koncern som underskotts­företaget före ägarförändringen, eller erhållit något företag som bedriver rörelse.

En promemoria kommer att remitteras den 11 juni 2021.

Presskontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-296 46 38‬
e-post till Isabel Lundin

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 32 01
e-post till Johan Ekström