En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Har läst tidigare inlägg ang. reavinst vid bodelning.
Jag ligger idag i skilsmässa från min hustru. Vi sitter som hälften-ägare till vår tredje fastighet. De två första var också hälften-ägda och de såldes båda två med vinst, som så med uppskov uppgick i nästa fastighet.
 Att "vinsten" av den nuvarande fastigheten skall minskas med 20% för fiktiv framtida reavinstbeskattning samt 5% av fastighetens värdering, (d.v.s. "försäljningsvärdet"), har jag fått tidigare besked på via advokat.

Men min fråga är vad gäller de två tidigare fastigheterna, eller snarare uppskovet med vinsterna?
Skall det totala beloppet som belastar bodelningen vara summan av 20%, resp 5% enl. ovan för varje fastighetsaffär, eftersom det är ju en latent skatteskuld som har flyttats fram? Som ensam ägare tar jag ju över alla uppskov som senare ska beskattas.

Eller är det endast den tredje fastigheten som skall ingå?
Finns det lagrum som reglerar detta, eller några prejudicerande fall?

Undrar en Ensam pappa.
M.V.H

1 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  aug 13, 2007

  Hej Ensam pappa!

  Den här frågan berör utöver skatterätt även familjerätt. Det senare har jag alltför lite kunskap om.

  Enligt skatteverkets handledning 2007 avsnitt 29.5 sidan 638 gäller bl.a. följande:

  "Om en bostad förvärvas benefikt (arv, testamente, gåva, bodelning) gäller att den nya ägaren övertar den gamla ägarens anskaffningsutgift (44 kap. 21 § IL) men också eventuellt uppskov, 47 kap. 11 § IL. Den nya ägaren träder in i den gamla ägarens skattemässiga situation för bostaden. I den mån även senare överlåtelser sker genom benefika fång mot vederlag föreligger förutsättningar för att ackumulera flera uppskov till samma ersättningsbostad."

  Jag hittar i all hast inte något lagstöd för Skatteverkets uttalande här men tydligen får Du ta över Din före detta frus anskaffningsvärde och uppskov (avseende gamla privatbostäder) om Du får hennes andel av nuvarande bostad genom bodelning.

  Om jag sedan får använda sunt förnuft (vilket är tveksamt med hänsyn till att jag inte kan familjerätten), borde man anse att Du tar över en skattskuld på 20 % den kapitalvinst Du skulle ha redovisat om Du sålt fastigheten i år. I denna kapitalvinst borde man då räkna in samtliga uppskovsbelopp från tidigare affärer (dvs. även de uppskovsbelopp Du tar över av Din f.d. fru.).

  Hälsningar/Clas

  http://www.ramert.se

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB