En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Har nyligen fått ett ärende på mitt bord där Skatteverket anser att ett Engelskt LTD bolag skall beskattas hos delägarna som ett enskilt företag. Man bortser det Engelska LTD bolaget. Att använda sig av ett Engelskt LTD bolag är att missbruka den interna skatterätten. Och då kan man bortse gemenskapsrättens regler. Som argument anger man ett rättsfall i EG domstolen om beskattning av offshorebolag! Tydligen  jämställer Skatteverket ett Engelskt LTD bolag med ett offshore bolag.

Som jag ser på detta ärende bryter Skatteverket både mot den interna skatterätten, ingånga skatteavtal och inte minst mot gemenskapsrättens regler.

Éftersom Skatteverket väljer att beskatta ägarna till bolaget kan bolagsägarna inte åtnjuta företagets rättsskydd i en skatteprocess. En vanlig hemsförsäkring täcker heller inte kostnader i en skatteprocess. Man kan undra om Skatteverket har haft detta i baktanke när man väljer att föra en process mot ägarna.

Även om den skattskyldige vinner processen kommer  en stor del av kostnaderna för juridisk biträde stanna kvar hos de skattskyldiga.

Är det fler som har råkat ut för samma sak?

3 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  aug 27, 2007

  Hej Brskatt!

  Detta har jag inte hört talas om tidigare! Var det några speciella omständigheter kring detta engelska bolag?

  Hälsningar/Clas

  http://www.ramert.se

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  brskatt
  aug 29, 2007

  Den enda omständigheten var att den ena av delägaren hade haft ett enskilt företag som gick i konkurs. Skatteverket bedömde att den enskilde verksamheten bedrevs i det engelska bolaget.

  Det engelska bolaget har under ett års tid redovisat skatt till skatteverkets som de nu anser skulle ha redovisats i en enskild firma som inte finns! Jag har vidarebefordrat detta ärende till EU kommissionen. Nu väntar man på ett beslut från Skatteverket så att EU komissionen kan granska ärendet.

 1. anon
  brskatt
  aug 09, 2011

  Förvaltningsrätten valde att gå på Skatteverkets linje.
  Man tog inget hänsyn till EU rätten eller att man åberopade förhandsbesked från EU domstolen.

  Rätten bemödade sig inte ens att belysa EU rätten utan bedömde verksamheten som en enskild firma utan motivering.

  Givetvis överklagades domen till kammarrätten. När ärendet hade kommit dem tillhanda hade domaren i förvaltningsrätten fått en tjänst i Kammarrätten. Det bör tilläggas att domaren inte dömde i kammarrätten. Trots detta var domen från kammarrätten identiskt med domen från förvaltningsrätten. Inte ens här tog man fasta på begäran om förhandsbesked.

  Överklagan gjordes till Högsta förvaltningsrätten som i sin tur inte meddelade prövningstillstånd. Inte ens här tog man upp frågan att man inte hade beaktat förhandsbesked från EU domstolen. Lag (2006:502) med vissa bestämmelser om förhandsavgörande från Europeiska unionens domstol och mot Artikel 234 EG, skall domstolen ange skälen till varför man inte inhämtar besked. Ingen av instanserna hade angett några som helst skäl.

  Idagsläget funderar man på att stämma staten för brott mot EU rätten. Det probelmatiska är rättsskyddsförsäkringen för de enskilda inte täcker eftersom domen klassificerar dem som företagare och inte som aktieägare. Således får parterna förlita sig att få hjälp av rättskyddsmyndigheten!