En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 05 april 2023

Förekomsten av penningtvätt av brottsvinster genom valutaväxlingskontor uppskattas vara omfattande. Regeringen har i dag därför överlämnat förslag till Lagrådet som innehåller skärpta krav för valutaväxlare i syfte att motverka penningtvätt.

– Ett effektivt arbete för ett tryggare Sverige behöver inriktas mot att kväva hela det kriminella kretsloppet. Därför är arbetet mot penningtvätt viktigt. Genom förslaget vill regeringen hindra kriminella från att använda valutaväxlings­kontoren för att tvätta sina brottsvinster, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman.

Förslaget innebär bland annat att alla som arbetar med att bedriva valutaväxling ska vara skyldiga att registrera sig hos Finansinspektionen och följa penningtvättslagstiftningen. Regeringen föreslår även att Finansinspektionen ska få besluta om sanktionsavgift för den som bedriver sådan verksamhet utan att vara registrerad eller som inte lämnar begärda upplysningar i samband med kontroll av att penningtvättslagstiftningen följs. Förslaget innebär också att det ska införas ett allmänt lämplighetskrav för att få bedriva valutaväxlingsverksamhet.  

Efter Lagrådets granskning av förslaget är avsikten att regeringen ska besluta en proposition till riksdagen. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Presskontakt

Victoria Ericsson
Pressekreterare hos finansmarknadsminister Niklas Wykman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-137 89 04
e-post till Victoria Ericsso