En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.


Pressmeddelande från Finansdepartementet

Reglerna om tjänsteställe och avdrag för ökade levnadskostnader ska moderniseras

Publicerad 01 juni 2023

Regeringen har i dag beslutat att tillsätta en utredning som ska lämna förslag på moderniserade skatteregler för ett flexibelt arbetsliv. Utredningen ska analysera hur reglerna om tjänsteställe och avdrag för ökade levnadskostnader kan moderniseras för att göra skattereglerna enklare för arbetsgivare, anställda och företag.

De senaste åren har det blivit vanligare att arbete utförs på distans. Reglerna för att få avdrag för arbets- och tjänsteresor och avdrag för ökade levnadskostnader vid resor i tjänsten är dock utformade utifrån att de flesta som arbetar gör det i arbetsgivarens lokaler. Dessa skatteregler kan dessutom upplevas som svårtillämpade. 

Regeringen har därför beslutat att en särskild utredare ska analysera om bestämmelserna om tjänsteställets placering kan moderniseras på ett sätt som gör skattereglerna enklare att förstå och tillämpa för arbetsgivare, anställda och företagare. 

– Dagens beslut innebär att vi tar ett viktigt steg för att förenkla skattereglerna för såväl arbetsgivare, anställda och företagare. Samtidigt är en utgångspunkt att de kommande förslagen ska bidra till att stärka kompetens­försörjningen, förbättra matchningen och öka rörligheten på den svenska arbetsmarknaden, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

Utredningen ska även:

granska reglerna om avdrag för ökade levnadskostnader vid tjänsteresa, tillfälligt arbete på annan ort och dubbel bosättning för att säkerställa att reglerna är ändamålsenligt utformade och,
bedöma om de tidsgränser och beloppsnivåer som gäller för avdrag för ökade levnadskostnader bör ändras för att bli tydligare.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 januari 2025.

Direktiven är del av en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Presskontakt

Niklas Gillström
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 79
e-post till Niklas Gillström