En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver privat hjälp av en skattekonsult.

Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen 2014

Pressmeddelande
31 maj 2013
Finansdepartementet


Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen 2014


I samband med 2013 års ekonomiska vårproposition remitterade Finansdepartementet en promemoria med ett antal skatteförslag. Eftersom en del av de förslag som ingick i promemorian även behöver granskas av Lagrådet överlämnas dessa i dag i en lagrådsremiss. Övriga förslag i promemorian behöver inte granskas av Lagrådet.


De frågor som behandlas i lagrådsremissen är


Förslag om ändrade förfaranderegler för alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

Pressmeddelande
30 maj 2013
Finansdepartementet


Förslag om ändrade förfaranderegler för alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter


För att förbättra kontrollen inom uppskovsförfarandet och motverka skattefusk föreslår regeringen vissa ändrade bestämmelser för förfarandet vid hantering av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter. Förslag lämnas till Lagrådet idag.


Nystartszoner - för minskat utanförskap

Nyheter från www.regeringen.se.

--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/17426/a/215087

Pressmeddelande
19 april 2013
Finansdepartementet

Nystartszoner - för minskat utanförskap

För att skapa arbetstillfällen och öka sysselsättningen i områden där utanförskap är utbrett föreslår regeringen att ett system med nystartszoner införs på försök. Förslaget är en del i regeringens politik mot utanförskap och remitteras till Lagrådet idag.

Arbetet för att minska utanförskapet har gett resultat.

Regeringen stoppar möjlighet till skattedrivna upplägg

Nyheter från www.regeringen.se.

--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/17426/a/215084


Pressmeddelande
18 april 2013
Finansdepartementet

Regeringen stoppar möjlighet till skattedrivna upplägg

För att motverka skattedrivna upplägg har regeringen i dag överlämnat en skrivelse till riksdagen i vilken regeringen aviserar kommande förslag om begränsningar av möjligheten att göra avdrag för koncernbidrag.

Från och med den 1 januari 2013 begränsades möjligheten till skattedrivna upplägg med s.k.

Skatteförslag inför budgetpropositionen för 2014 på remiss

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/17426/a/214613

Pressmeddelande
15 april 2013
Finansdepartementet

Skatteförslag inför budgetpropositionen för 2014 på remiss

För att möjliggöra en samlad behandling av olika skatteförslag som kan bli aktuella att presenteras i budgetpropositionen för 2014 skickar Finansdepartementet i dag ut en promemoria med ett antal skatteförslag på remiss.

Liksom de senaste åren remitterar Finansdepartementet ett antal skatteförslag i en samlad

Nya inkomstskatteregler ger stiftelser ökade möjligheter att stödja allmännyttiga ändamål

Nyheter från www.regeringen.se.

--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/17426/a/213981

Pressmeddelande
5 april 2013
Finansdepartementet

Nya inkomstskatteregler ger stiftelser ökade möjligheter att stödja allmännyttiga ändamål

Nya inkomstskatteregler för den ideella sektorn som är bättre anpassade till dagens samhälle ska införas.

Krav på kassaregister för torg- och marknadshandeln

Nyheter från www.regeringen.se.

--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/17283/a/210871

Pressmeddelande
7 mars 2013
Finansdepartementet

Krav på kassaregister för torg- och marknadshandeln

Den 1 januari 2010 infördes krav på kassaregister för att skydda seriösa företagare från illojal konkurrens från mindre seriösa företagare och öka legitimiteten för skattesystemet.

Investeraravdrag för att främja investeringar i mindre företag

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/17185/a/209790

Pressmeddelande
22 februari 2013
Finansdepartementet

Investeraravdrag för att främja investeringar i mindre företag

I en remiss som lämnats till Lagrådet idag föreslår regeringen att ett investeraravdrag införs.

Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Botswana

Nyheter från www.regeringen.se.

--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/17185/a/209578


Pressmeddelande
20 februari 2013
Finansdepartementet

Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Botswana

Sverige har i dag undertecknat ett protokoll om ändring i skatteavtalet med Botswana. Protokollet innehåller bl.a.

Utredare utsedd för utredning om tonnageskatt

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/17185/a/209486

Pressmeddelande
19 februari 2013
Finansdepartementet

Utredare utsedd för utredning om tonnageskatt

Finansministern har utsett chefsrådmannen Marie Jönsson till särskild utredare med uppdrag att analysera möjligheterna att införa ett system med tonnageskatt i Sverige.

Utredning om tonnageskatt

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/16878/a/207834

Pressmeddelande
24 januari 2013
Finansdepartementet

Utredning om tonnageskatt

Regeringen har beslutat om direktiv till en utredning som ska analysera möjligheten att införa ett system med tonnageskatt i Sverige. Syftet är att öka andelen svenskflaggade fartyg i den svenska handelsflottan.

Regeringens målsättning är att Sverige ska ha en konkurrenskraftig sjöfartsnäring.

Initiativ för minskat svartbygge inom byggbranschen

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/16878/a/207642

Pressmeddelande
22 januari 2013
Finansdepartementet

Initiativ för minskat svartarbete inom byggbranschen

Finansdepartementet tillsätter en utredning som ska ta fram förslag på kontrollsystem inom skatteförfarandet för byggbranschen.

Ny kostnadsutjämning och sänkt inkomstutjämningsavgift för kommuner och landsting

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/16686/a/206243

Pressmeddelande
19 december 2012
Finansdepartementet

Ny kostnadsutjämning och sänkt inkomstutjämningsavgift för kommuner och landsting

En parlamentariskt tillsatt utredning lämnade våren 2011 förslag till förändringar i utjämningssystemet för kommuner och landsting (SOU 2011:39).

Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Jamaica

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/16686/a/205200

Pressmeddelande
4 december 2012
Finansdepartementet

Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Jamaica

Myndigheter ska bedöma risker för penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/16633/a/204865

Pressmeddelande
30 november 2012
Finansdepartementet

Myndigheter ska bedöma risker för penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige

Enklare skatteregler för enskilda näringsidkare

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/16633/a/203960

Pressmeddelande
20 november 2012
Finansdepartementet

Enklare skatteregler för enskilda näringsidkare

Regeringen har beslutat om direktiv till en utredning som ska utvärdera och
förenkla skattereglerna för enskilda näringsidkare och handelsbolagsdelägare.

Informationsutbytesavtal med Panama

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/16633/a/203412

Pressmeddelande
12 november 2012
Finansdepartementet

Informationsutbytesavtal med Panama

Skattereduktion för läxhjälp

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/16546/a/201783

Pressmeddelande
17 oktober 2012
Finansdepartementet

Skattereduktion för läxhjälp

Husavdraget ska kompletteras med läxhjälp. Det föreslår regeringen i en
proposition som lämnats till riksdagen i dag.

Investeraravdrag för nystartade och unga företag

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/16546/a/201658

Pressmeddelande
15 oktober 2012
Finansdepartementet

Investeraravdrag för nystartade och unga företag

För att öka drivkrafterna att investera i mindre företag föreslår regeringen
att ett investeraravdrag införs. Förslaget aviserades i budgetpropositionen
för 2013 och ska nu skickas ut på remiss.

Anders Borg deltar vid Ekofinrådets möte i Luxemburg

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/16546/a/200915

Pressmeddelande
5 oktober 2012
Finansdepartementet

Anders Borg deltar vid Ekofinrådets möte i Luxemburg

EU:s finansministrar möts i Luxemburg för Ekofinmöte den 8-9 oktober. Ministrarna ska då fortsätta diskussionen om EU-kommissionens förslag om bankunion - en samlad tillsynsmekanism för banker i eurozonen.

Förslag om personalliggare för tvätteribranschen

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/16546/a/200910

Pressmeddelande
5 oktober 2012
Finansdepartementet

Förslag om personalliggare för tvätteribranschen

Pressinbjudan: Presentation av budgetpropositionen för 2013

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/16429/a/199289

Pressmeddelande
17 september 2012
Finansdepartementet

Pressinbjudan: Presentation av budgetpropositionen för 2013

Budgetpropositionen för 2013 lämnas till riksdagen torsdagen den 20 september
klockan 8.00. Samtidigt publiceras budgetpropositionen, pressmeddelanden m.m.
på regeringen.se/budget.

Förslag till ändrade skatteregler för tillsatser i motorbränsle till Lagrådet

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/16429/a/199117

Pressmeddelande
14 september 2012
Finansdepartementet

Förslag om ändrade skatteregler för tillsatser i motorbränsle till Lagrådet

Fastighetstaxering av kraftvärmeverk

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/16429/a/198998

Pressmeddelande
13 september 2012
Finansdepartementet

Fastighetstaxering av kraftvärmeverk

Regeringen har lämnat en remiss till Lagrådet där det föreslås att
fastställande av taxeringsvärden för kraftvärmeverk mellan åren 2013-2018
endast ska omfatta värdet av elproduktionen.

Skatteavtal mellan Sverige och Schweiz träder i kraft

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/16339/a/196963

Pressmeddelande
19 juli 2012
Finansdepartementet

Skatteavtal mellan Sverige och Schweiz träder ikraft

Regeringen har i dag föreskrivit att ändringarna i skatteavtalet mellan
Sverige och Schweiz ska träda i kraft den 5 augusti 2012.

Sidor